eGospodarka.pl

eGospodarka.plNieruchomościPorady › Kiedy upływa termin zakończenia budowy?

Kiedy upływa termin zakończenia budowy?

2016-03-12 00:22

Kiedy upływa termin zakończenia budowy?

Kiedy upływa termin zakończenia budowy? © Olesya Shelomova - Fotolia.com

Warto pamiętać, że ustawodawca określa jedynie termin rozpoczęcia budowy – nie ma w polskim prawodawstwie przesłanek, które nakazywałyby inwestorom zakończenie budowy w określonym terminie.
Brak w polskim prawodawstwie przesłanek, które nakazywałyby inwestorom zakończenie budowy w określonym terminie. To sam inwestor zadecyduje, kiedy przypadnie termin zakończenia prac budowlanych. Prawo reguluje natomiast kwestię terminu rozpoczęcia takich prac.

Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wymienia szereg inwestycji, których wykonanie będzie obligowało inwestora do uprzedniego zgłoszenia właściwemu organowi administracji. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić jedynie po uprzednim dokonaniu ponownego zgłoszenia. W przypadku natomiast wymogu uzyskania pozwolenia na budowę, zgodnie z art. 37 wspominanej ustawy, ta decyzja administracyjna zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym pozwolenie stało się ostateczne lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż okres 3 lata. Zgodnie z prawem budowlanym za rozpoczęcie budowy uznaje się podjęcie prac przygotowawczych (po uprzednim zgłoszeniu lub uzyskaniu pozwolenia), a za takie zwyczajowo przyjmowane są: wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie; wykonanie niwelacji terenu; zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów; wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

fot. Olesya Shelomova - Fotolia.com

Kiedy upływa termin zakończenia budowy?

Brak w polskim prawodawstwie przesłanek, które nakazywałyby inwestorom zakończenie budowy w określonym terminie.


Powstaje zatem pytanie – skoro ustawodawca nie narzuca inwestorom konieczności zakończenia robót budowlanych w określonym terminie, czy można zatem rozpocząć użytkowanie obiektu w dowolnym momencie, nawet w sytuacji, gdy zakończona została budowa jedynie jego części? W wielu przypadkach taki tok rozumowania i w konwekcji podjęcie przez inwestora decyzji o użytkowaniu skończonej jedynie części danej budowli może doprowadzić nawet do nakazu jej rozbiórki – mówi Bartosz Antos z portalu www.grunttozysk.pl.

Przydatne linki:
Prawo budowlane


Przykładowo: inwestor miał w planach wzniesienie budynku o charakterze mieszkalno-usługowym. Budowa tej drugiej części została już zakończona i odebrana, jednak z jakichś względów budowa części mieszkalnej sprawiła nieco więcej kłopotów, przez co zostanie ona ukończona w terminie późniejszym. Warto mieć na uwadze, że rozpoczęcie użytkowania części obiektu budowlanego jeszcze przed wykonaniem wszelkich koniecznych robót budowlanych wymaga uzyskania z nadzoru budowlanego pozwolenia na użytkowanie. Jeśli inwestor takiego pozwolenia nie uzyska, a mimo to zdecyduje się na użytkowanie części usługowej, a wiec tej już zakończonej i odebranej, w świetle prawa dopuści się on samowoli budowlanej. W konsekwencji, jeśli sprawa trafi do rąk powiatowego inspektora, inwestor zostanie zobowiązany do zalegalizowania swojej budowli – co w wielu przypadkach wiąże się z dość sporymi kwotami. Jeśli, jak to zazwyczaj bywa, z powodów czysto finansowych inwestor nie skorzysta ze swojego uprawnienia do legalizacji, może spodziewać się nakazu rozbiórki.

Saveinvest Sp. z o. o.

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: