eGospodarka.pl

eGospodarka.plNieruchomościPorady › Wadliwy materiał na budowie: rękojmia i odpowiedzialność wykonawcy

Wadliwy materiał na budowie: rękojmia i odpowiedzialność wykonawcy

2016-06-22 13:24

Wadliwy materiał na budowie: rękojmia i odpowiedzialność wykonawcy

Budowa © brizmaker - Fotolia.com

Wielu wykonawców zetknęło się z sytuacją, gdy klient-inwestor proponował prace budowlane z użyciem zakupionych już materiałów. Takie przypadki zgłaszali dekarze, uczestnicy programu branżowego SUPERDEKARZ. O tym, w jaki sposób wykonawca może uniknąć odpowiedzialności za zakupiony materiał i jego wady, oraz o odpowiedzialności wynikającej z rękojmi, rozmawiamy z mec. Rafałem Kufietą z Kancelarii Prawnej Rafał Kufieta z Wrocławia, ekspertem portalu Superdekarz.pl.

Jaka jest pana generalna rada dla wykonawców, kiedy podejmują się zlecenia, np. kładzenia dachu?


Przede wszystkim warto zawrzeć umowę np. na prace dekarskie, na piśmie, z wyraźnym włączeniem do jego treści regulaminu świadczenia usług dekarskich. Chodzi o to, by w toku realizacji przedsięwzięcia nie było między stronami wątpliwości co do zakresu zleconych prac, osoby dokonującej zakupu materiałów, wreszcie rodzaju wynagrodzenia - kosztorysowego albo ryczałtowego, oraz jego wysokości. Oczywiście, umowa o dzieło zawarta ustnie lub przez faktyczne przystąpienie do wykonywania robót jest ważna, niemniej jednak w razie sporu z klientem trudno będzie udowodnić, jakie są konkretnie prawa i obowiązki stron.

Jakiego rodzaju są te umowy?


W zależności od charakteru wykonywanych czynności przez dekarzy oraz zakresu zleconych prac, w praktyce zawierane są typowe umowy sprzedaży, ograniczające się do dostawy bądź wydania towarów klientowi we wskazanym miejscu, lub bardziej skomplikowane umowy o dzieło, o remont czy o roboty budowlane. Jednakże warto jest wiedzieć, że przy wszystkich wymienionych typach umów jedną z podstaw odpowiedzialności za jakość świadczenia jest ustawowa rękojmia wynikająca bezpośrednio z treści ustawy KC, która bywa często mylona z gwarancją producenta lub importera.

fot. brizmaker - Fotolia.com

Budowa

Przedsiębiorcy z branży dekarskiej częściej odpowiadają z tytułu rękojmi za wady dzieła, a jeżeli pracują ze swoim materiałem nabytym wcześniej, to ich odpowiedzialność obejmuje zarówno błędy montażowe, jak i materiałowe, bowiem to oni odpowiadają za materiał przez siebie nabyty.


Zatrzymajmy się przy umowie o dzieło…


W zakresie odpowiedzialności za jakość prac i ich końcowy efekt – dzieło, znowelizowane ustawą konsumencką przepisy KC zawierają ogólne odesłanie, zgodnie z którym do odpowiedzialności za wady dzieła stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi przy sprzedaży. Stronami umowy o dzieło są przyjmujący zamówienie – przedsiębiorca budowlany oraz klient - jako zamawiający. Kontrakt tego typu rodzi zobowiązanie do wykonania oznaczonego w umowie dzieła, zaś konsumenta obliguje do jego odbioru oraz zapłaty umówionego wynagrodzenia.

Jeżeli aktywność przedsiębiorcy ogranicza się wyłącznie do sprzedaży wyrobów budowlanych np. nylonu dekarskiego, bez usługi montażu położenia, wówczas mamy do czynienia z „czystą” umową sprzedaży, a nie o dzieło.

Przydatne linki:
Kodeks cywilny


Do której z tych umów odnosi się rękojmia?


Rękojmia, jako odrębny reżim odpowiedzialności za jakość, istnieje zarówno przy umowie sprzedaży, jak i o dzieło. Jeżeli więc w nabytym materiale do wykonania prac dekarskich ujawnią się wady, to wtedy odpowiedzialność względem kupującego z tytułu rękojmi ponosi sprzedawca, niezależnie od tego, czy faktycznie wykonywał usługę montażu lub naprawy pokrycia dachowego. W takiej sytuacji odpowiedzialność sprzedawcy ogranicza się do wady fizycznej, materiałowej, tkwiącej w rzeczy wydanej kupującemu. Za wady montażowe, tj. te powstałe w toku prac dekarskich, sprzedawca nie odpowiada, gdyż obciążają one wykonawcę usługi, czyli dzieła.

Z badań przeprowadzonych przez portal www.superdekarz.pl, zarówno wśród dekarzy, jak i wśród osób budujących, wynika, że poza dachówką większość akcesoriów i materiałów dachowych wybieranych jest przed wykonawców…. Tym samym stają się oni sprzedawcami.

To prawda, w praktyce przedsiębiorcy z branży dekarskiej częściej odpowiadają z tytułu rękojmi za wady dzieła, a jeżeli pracują ze swoim materiałem nabytym wcześniej, np. w hurtowni budowlanej, to ich odpowiedzialność obejmuje zarówno błędy montażowe, jak i materiałowe, bowiem to oni odpowiadają za materiał przez siebie nabyty. W sytuacji poniesienia kosztów wynikających z wad materiałowych, np. kosztów zastępczego wyrobu czy dodatkowej robocizny, wykonawca dzieła dysponuje roszczeniem tzw. regresowym w stosunku do swojego sprzedawcy, od którego nabył wcześniej produkty wykorzystywane w pracach dekarskich, objętych następnie zgłoszoną przez siebie reklamacją.

 

1 2

następna

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

1 1

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: