eGospodarka.pl

eGospodarka.plNieruchomościAktualności › Budownictwo niemieszkaniowe w 2017 r.

Budownictwo niemieszkaniowe w 2017 r.

2018-03-15 09:59

Budownictwo niemieszkaniowe w 2017 r.

Budowa © pure-life-pictures - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (4)

Główny Urząd Statystyczny z uwagą przygląda się budowie mieszkań w naszym kraju, nie zapominając jednocześnie o budynkach niemieszkalnych. Przed nami najnowsza analiza podsumowująca miniony rok na rynku budownictwa niemieszkaniowego. Dowodzi ona, że w badanym okresie oddano do użytkowania więcej budynków niemieszkalnych niż rok wcześniej. Odwrotną tendencję odnotowuje się natomiast w zakresie wydanych pozwoleń i zgłoszeń z projektem budowlanym oraz ich powierzchni użytkowej.
Jak wynika z danych przedstawionych przez Główny Urząd Statystyczny, w minionym roku oddano do użytkowania 23432 nowe budynki niemieszkalne (23072 w 2016 roku), których łączna powierzchnia użytkowa sięgnęła 13800 tys. m2 (tj. o 5,6% więcej). 88% ogółu powierzchni stanowiło pięć rodzajów budynków:
  1. zbiorniki, silosy i budynki magazynowe;
  2. budynki gospodarstw rolnych;
  3. budynki przemysłowe;
  4. budynki handlowo-usługowe;
  5. budynki biurowe.

Spośród nich największym popytem inwestorów cieszyły się zbiorniki, silosy i budynki magazynowe, których powierzchnia użytkowa oddana do użytkowania zwiększyła się w porównaniu z 2016 r. o 40,9% oraz budynki gospodarstw rolnych – wzrost o 9,6%. Mniejsze zainteresowanie budynkami biurowymi skutkowało spadkiem ich powierzchni użytkowej – o 28,4%, budynkami przemysłowymi – o 11,9%, a budynkami handlowo-usługowymi – o 6,4%.

Powierzchnia innych rodzajów budynków niemieszkalnych nie wymienionych powyżej (m.in. szkół i instytucji badawczych; garaży; hoteli; budynków zakwaterowania turystycznego; budynków szpitali i zakładów opieki medycznej oraz pozostałych budynków niemieszkalnych) była o 1,1% większa niż przed rokiem.

Największe zainteresowanie inwestowaniem w budownictwo niemieszkaniowe dotyczyło trzech województw: mazowieckiego, wielkopolskiego i śląskiego, na których terenie oddano do użytkowania 40,9% ogółu powierzchni użytkowej budynków niemieszkalnych (wobec 43,4% przed rokiem). Jednak spośród nich wzrost powierzchni użytkowej (w porównaniu z 2016 r.) odnotowano tylko w województwie śląskim (o 36,2%), spadek natomiast w województwie mazowieckim (o 5,4%) i wielkopolskim (o 11,5%). Budynki gospodarstw rolnych oraz zbiorniki, silosy i budynki magazynowe dominowały w województwie mazowieckim (ich udział wyniósł odpowiednio 34,6% i 25,8% powierzchni użytkowej oddanej do użytkowania) oraz wielkopolskim (33,4% i 33,3% powierzchni użytkowej oddanej do użytkowania), natomiast w województwie śląskim – zbiorniki, silosy i budynki magazynowe oraz budynki przemysłowe (39,4% i 27,6%).

fot. mat. prasowe

Powierzchnia użytkowa nowych budynków niemieszkalnych oddanych do użytkowania według rodzajów budynk

W 2017 r. liczba nowych budynków niemieszkalnych oddanych do użytkowania oraz ich powierzchnia użytkowa była większa niż w 2016 r.


W 2017 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym na budowę mniejszej liczby nowych budynków niemieszkalnych (37647) niż przed rokiem (41749), a ich powierzchnia użytkowa zmniejszyła się o 6,2%. Największy udział powierzchni dotyczył budynków przemysłowych i magazynowych (42,8%), chociaż w porównaniu z 2016 r. odnotowano jej spadek o 3,0%. Powierzchnia pozostałych budynków niemieszkalnych (m.in. budynków gospodarstw rolnych i budynków magazynowych dla działalności rolniczej) stanowiła – 24,4% ogółu powierzchni (przy jej spadku o 24,0%); budynków handlowych i usługowych – 12,7% (spadek powierzchni o 1,6 %); biurowych - 7,0% (wzrost o 31,8%), a ogólnodostępnych obiektów kulturalnych, budynków o charakterze edukacyjnym, szpitali i zakładów opieki medycznej oraz kultury fizycznej – 6,8% powierzchni użytkowej, na której budowę wydano pozwolenia, przy jej wzroście w porównaniu z 2016 r. o 19,6%. Ponadto w 2017 r. wydano 48136 pozwoleń na budowę obiektów inżynierii lądowej i wodnej (wobec 45094 w 2016 r.).

fot. mat. prasowe

Powierzchnia użytkowa nowych budynków niemieszkalnych oddanych do użytkowania według województw

Największe zainteresowanie inwestowaniem w budownictwo niemieszkaniowe dotyczyło trzech województw: mazowieckiego, wielkopolskiego i śląskiego.


Największe zainteresowanie pozwoleniami na budowę budynków niemieszkalnych (podobnie jak w przypadku budynków oddanych do użytkowania) wykazali inwestorzy na terenie województwa mazowieckiego, wielkopolskiego i śląskiego, gdzie łącznie w 2017 r. wydano pozwolenia na budowę blisko 40% ogółu powierzchni użytkowej mającej powstać na terenie kraju. Jednak w porównaniu z 2016 r. wzrost popytu na nowobudowaną powierzchnię użytkową odnotowano tylko w województwie śląskim – o 11,5%, natomiast spadek w województwie mazowieckim (o 20,0%) i wielkopolskim (o 18,2%).

fot. mat. prasowe

Powierzchnia użytkowa nowych budynków niemieszkalnych, na których budowę wyda-no pozwolenia lub doko

Największe zainteresowanie pozwoleniami na budowę budynków niemieszkalnych (podobnie jak w przypadku budynków oddanych do użytkowania) wykazali inwestorzy na terenie województwa mazowieckiego, wielkopolskiego i śląskiego.

Na terenie województwa mazowieckiego wydane pozwolenia na budowę dotyczyły budowy powierzchni użytkowej głównie pozostałych budynków niemieszkalnych (39,1%); budynków przemysłowych i magazynowych (26,8%); handlowo-usługowych (11,1%) i biurowych (11,0%). W województwie wielkopolskim także przeważała powierzchnia pozostałych budynków niemieszkalnych (39,3%); przemysłowych i magazynowych (35,7%) oraz handlowo-usługowych (10,1%), a na terenie województwa śląskiego – budynków przemysłowych i magazynowych (68,8%); handlowo-usługowych (15,3%) i ogólnodostępnych obiektów kulturalnych, budynków o charakterze edukacyjnym, szpitali i zakładów opieki medycznej oraz kultury fizycznej (4,6%).

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: