eGospodarka.pl

eGospodarka.plNieruchomościPorady › Kiedy inwestor może odmówić odbioru robót budowlanych?

Kiedy inwestor może odmówić odbioru robót budowlanych?

2018-05-09 12:07

Kiedy inwestor może odmówić odbioru robót budowlanych?

Kiedy inwestor może odmówić odbioru robót budowlanych? © seventyfour - Fotolia.com

Odbiór robót budowlanych to kwestia niezwykle istotna zarówno z punktu widzenia inwestora, jak i wykonawcy. Co do zasady, inwestor zobowiązany jest dokonać odbioru robót budowlanych, jeżeli wykonawca zgłosił ich zakończenie. Ewentualna odmowa może być podyktowana wyłącznie niezgodnością z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub też wadami, które są na tyle istotne, że uniemożliwiają użytkowanie.

Prawo nakłada na inwestora obowiązek odbioru robót


Zgodnie z treścią art. 647 Kodeksu cywilnego, przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

Jednocześnie Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 marca 1997 roku (II CKN 28/97) orzekł, że jeżeli wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych, inwestor ma obowiązek je odebrać i to niezależnie od tego, czy wady obiektu są istotne czy nie, uniezależniając tym samym obowiązek inwestora od charakteru ujawnionych wad.
- W szczególnych przypadkach inwestor może jednak odmówić odbioru robót budowlanych. Jest to możliwe, gdy ukończony przez wykonawcę obiekt jest niezgodny z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub jego wady są na tyle istotne, że nie nadaje się do użytkowania. Potwierdza to m.in. wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 28 stycznia 2014 r. Pozostałe wady lub usterki uznawane są za nieistotne przy odbiorze robót, jednak oznaczają nienależyte wykonanie zlecenia, w związku z czym inwestor może domagać się ich usunięcia w określonym terminie lub ustalenia niższego wynagrodzenia dla wykonawcy – mówi Jacek Kosiński z kancelarii Jacek Kosiński Adwokaci i Radcowie Prawni.

fot. seventyfour - Fotolia.com

Kiedy inwestor może odmówić odbioru robót budowlanych?

Odmowa może być podyktowana wyłącznie niezgodnością z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub też wadami, które są na tyle istotne, że uniemożliwiają użytkowanie.


Kluczową rolę odgrywa protokół odbioru


Pokwitowaniem współpracy między wykonawcą a inwestorem jest protokół sporządzony w trakcie odbioru prac. Prawo nie ustala, jak dokładnie powinien wyglądać dokument i co powinien zawierać. Inwestor powinien dopilnować, aby zostały w nim spisane wszelkie wady i usterki oraz terminy ich usunięcia. W protokole może też znaleźć się oświadczenie inwestora o wyborze innego uprawnienia przysługującego mu z tytułu odpowiedzialności wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze, może nim być np. obniżenie wynagrodzenia dla wykonawcy. W przypadku robót budowlanych również obowiązuje prawo rękojmi. Zgodnie z art. 637 Kodeksu cywilnego, jeżeli dzieło ma wady, zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu przyjmującemu zamówienie odpowiedni termin. Zamawiający może również żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy przyjmujący zamówienie nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: