eGospodarka.pl

eGospodarka.plNieruchomościAktualności › Warunki mieszkaniowe w Polsce w 2017 r.

Warunki mieszkaniowe w Polsce w 2017 r.

2018-10-02 12:27

Warunki mieszkaniowe w Polsce w 2017 r.

Blok mieszkalny © martintu - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (6)

Jak prezentują się warunki mieszkaniowe w Polce? Odpowiedzi na to pytanie dostarcza najnowsza analiza Głównego Urzędu Statystycznego. Wynika z niej, że u schyłku grudnia br. zasoby mieszkaniowe w naszym kraju liczyły sobie 14,4 mln mieszkań, w których na łącznej powierzchni 1068,6 mln m2 znajdowało się 55,2 mln izb. W ciągu roku przybyło 167,8 tys. mieszkań.

Zasoby mieszkaniowe


Jak wynika z danych opublikowanych przez GUS, 67,5% ogólnego zasobu mieszkaniowego w naszym kraju zlokalizowane było na terenach miejskich, a pozostała część na wsiach. Powierzchnia użytkowa lokali na terenie miejskim to 628,9 mln m2, na co złożyło się 34,7 mln izb. Na wsiach było to 439,6 mln m2 powierzchni użytkowej oraz 20,5 mln izb. W porównaniu do poprzedniego roku, wzrost liczby mieszkań odnotowano zarówno w miastach, jak i na terenach wiejskich. W miastach liczba mieszkań zwiększyła się o 113,4 tys. mieszkań (o 1,2%) o łącznej powierzchni 8,2 mln m2 (o 1,3%) i 364,2 tys. izb (o 1,1%). Na wsi liczba mieszkań zwiększyła się o 54,3 tys. (o 1,2%), powierzchnia o 7,1 mln m2 (o 1,6%) a liczba izb o 283,1 tys. (o 1,4%). Najwięcej mieszkań przybyło w województwach mazowieckim, małopolskim i wielkopolskim a najmniejszy ich przyrost odnotowano w województwach opolskim, świętokrzyskim i lubuskim.

W porównaniu z rokiem 2016 przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania w Polsce nieznacznie się zwiększyła (o 0,2 m2) i według stanu na 31 grudnia 2017 r. wynosiła 74,0 m2. Średnia wielkość mieszkania w miastach wynosiła 64,6 m2 (wzrost o 0,1 m2) a na wsi 93,5 m2 (wzrost o 0,4 m2). Mieszkania w mieście były średnio o 28,9 m2 mniejsze niż na terenach wiejskich.

Mieszkania o największej przeciętnej powierzchni użytkowej znajdowały się w województwach: podkarpackim (81,7 m2), wielkopolskim (81,3 m2) i opolskim (80,9 m2). Najmniejsze mieszkania zlokalizowane były na terenie województw: warmińsko-mazurskiego (68,5 m2), łódzkiego (69,2 m2) oraz kujawsko-pomorskiego (70,1 m2).

fot. mat. prasowe

Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w m2

Obserwuje się wzrost przeciętnej powierzchni użytkowej 1 mieszkania i powierzchni przypadającej na 1 osobę.


W 2017 r. przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania przypadająca na 1 osobę w Polsce wyniosła 27,8 m2 i była o 0,4 m2 większa niż w roku poprzednim. Wskaźnik ten przyjął najwyższe wartości w województwach: mazowieckim 30,3, dolnośląskim 29,2 i podlaskim 29,1 a najniższe w województwach: warmińsko-mazurskim 24,6, kujawsko-pomorskim 25,1 i podkarpackim 25,4. Jednym ze wskaźników przedstawiającym warunki mieszkaniowe jest zagęszczenie mieszkań, tj. przeciętna liczba osób przypadająca na 1 mieszkanie. W 2017 r. w Polsce kształtował się on na poziomie 2,66. Mieszkania położone na terenie wiejskim były bardziej zaludnione niż w miastach. Gęstość zaludnienia w mieście wynosiła 2,37 osoby na 1 mieszkanie, natomiast na wsi 3,26 osoby na 1 mieszkanie.

Przeciętna liczba osób w 1 mieszkaniu w porównaniu do roku 2016 zmniejszyła się o 0,03 osoby, tj. 1,1%. Wskaźnik ten przyjmował największe wartości w województwach: podkarpackim 3,21, wielkopolskim 2,88 i małopolskim 2,87. Najmniejsze zaludnienie mieszkań odnotowano w województwach: mazowieckim 2,38, łódzkim 2,44 oraz dolnośląskim 2,48.

fot. mat. prasowe

Przeciętna liczba osób w 1 mieszkaniu

Mieszkania na wsi są bardziej zaludnione niż w miastach.


Przeciętna liczba izb przypadająca na 1 mieszkanie w Polsce wyniosła 3,82 i utrzymała się na takim samym poziomie co w roku ubiegłym. Najwięcej izb przypadających na jedno mieszkanie było w województwach: opolskim 4,19, podkarpackim 4,10 i wielkopolskim 4,05. W województwie łódzkim 3,60, mazowieckim 3,63 i śląskim 3,76 wskaźnik ten przyjął najniższe wartości.

fot. mat. prasowe

Przeciętna liczba izb w mieszkaniu

Przeciętna liczba izb w mieszkaniu w Polsce wynosi 3,82.


Najwięcej mieszkań wyposażonych było w wodociąg. W mieście stanowiły one 99,1% ogólnej liczby mieszkań, natomiast na wsi 92,2%. Najmniej mieszkań wyposażonych było w gaz z sieci. Instalację tą posiadało 71,8% mieszkań położonych na terenie miasta i tylko 21,9% mieszkań z terenu wiejskiego. W porównaniu do 2016 r. największy wzrost nastąpił w wyposażeniu mieszkań w centralne ogrzewanie. Dla mieszkań położonych w mieście wyniósł on 1,4 p. proc. a dla mieszkań położonych na wsi wyniósł 1,5 p. proc.

fot. mat. prasowe

Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w %

W 2017 r. wzrosła liczba mieszkań wyposażonych w instalacje techniczno-sanitarne.


W 2017 roku w Polsce największy odsetek korzystających z sieci wodociągowej odnotowano w województwach: opolskim 96,8%, wielkopolskim 96,5% i zachodniopomorskim 96,3% a najmniejszy w podkarpackim 80,7%, małopolskim 81,5% i lubelskim 87%. Największy odsetek korzystających z sieci kanalizacyjnej odnotowano w województwach: pomorskim 83,1%, zachodniopomorskim 81% i śląskim 78% a najmniejszy w lubelskim 52,7%, świętokrzyskim 58,7% i małopolskim 63%.

fot. mat. prasowe

Ludność korzystająca z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w %

W Polsce ludność korzysta w większym stopniu z wodociągu niż z kanalizacji.

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: