eGospodarka.pl

eGospodarka.plNieruchomościLokale użytkowe w Katowicach › Lokal użytkowy na sprzedaż Katowice

Lokal użytkowy na sprzedaż
Katowice, Katowice
5098,02 m2 | 1 PLN | 0,00 PLN/m2

 • Kategoria: Lokale użytkowe
 • Typ oferty: sprzedam
 • Typ rynku: wtórny
 • Powierzchnia: 5098,02 m2
 • Ogrodzenie: nie
 • Typ budynku: obiekty
 • Okolica: Katowice
 • Data utworzenia: 14.05.2018
 • Data ostatniej modyfikacji: 13.05.2018
 • Garaż: NIE
 • Dwupoziomowe: NIE
» porównanie kredytów

Opis:
Uniwersytet Śląski w Katowicach

40-007 Katowice, ul. Bankowa 12

Ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż nieruchomości usytuowanej w Katowicach przy
ul. Studenckiej 19.

Przedmiotem przetargu jest: prawo własności nieruchomości, położonej w Katowicach przy ul Studenckiej 19, składającej się z działek o nr: 1/3 karta mapy 99 i 88/36 karta mapy 89 obręb 0003 Ligota o łącznej powierzchni 6437 m², zabudowanych budynkiem po byłym Domu Studenta nr 3 o powierzchni całkowitej 5098,02 m² oraz kubaturze 17960 m³, objętych księgą wieczystą KW nr KA1K/00077502/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Katowicach.

Stan zagospodarowania nieruchomości: budynek wolnostojący, 5. kondygnacyjny, dwusegmentowy ze wspólną klatką schodową , niepodpiwniczony, wyposażony w instalację elektryczna, wod - kan, C.O. gazową, teletechniczną, wentylacji grawitacyjnej, alarmowej i ppoż.. Budynek zabezpieczony jest przed działaniem szkód górniczych - 4 dylatacje poprzeczne oraz ściągi poprzeczne po przekątnej modułu ław fundamentowych. Od strony zachodniej działka zagospodarowana jest podjazdem do recepcji i małym parkingiem. Od strony wschodniej działka zakrzewiona i zalesiona, bez zagospodarowania.

Centralne ogrzewanie zasilane jest z wymiennikowni ciepła znajdującej się przy budynku Domu Studenta nr 2 przy ul Studenckiej 17 ( budynek położony obok budynku przy ul. Studenckiej 19 ), podłączonej do sieci Tauron Ciepło. Uniwersytet wyrazi zgodę na korzystanie z ciepła dostarczanego z ww. wymiennikowni na podstawie odrębnej umowy.

Budynek zasilany jest w energię elektryczną z rozdzielni znajdującej się w odrębnym budynku .

Właścicielem nieruchomości jest Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Dla nieruchomości nie został uchwalony przez Radę Miejską w Katowicach miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Katowice” przedmiotowy teren położony jest w strefie oznaczonej Ł.63 U/Zu3 ( obszary zabudowy usługowej z zielenią urządzoną położone wzdłuż Alei Górnośląskiej , w Janowie, w Ligocie i Ochojcu).

Wygrywający nabywa prawo własności nieruchomości w stanie wolnym od obciążeń.

Zawarcie umowy kupna- sprzedaży nieruchomości po wyłonieniu nabywcy w drodze niniejszego konkursu wymaga uzyskania zgody Prokuratorii Generalnej RP

Pisemne oferty w zamkniętych, nieprzejrzystych kopertach, oznaczone hasłem „Przetarg: nieruchomość w Katowicach ul. Studencka 19” należy składać w sekretariacie Kanclerza, mieszczącym się w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 12 ( pokój nr. 31 ) do dniado godz. 9.30.

Przystępujący do przetargu powinien :

złożyć pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości,

złożyć pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się z ustalonymi zasadami, trybem
i warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

złożyć oświadczenie o gotowości do zawarcia umowy notarialnej w terminie do 60 dni od daty otrzymania informacji o wygraniu przetargu i przyjęciu oferty przez sprzedającego

Przedstawić proponowaną cenę netto zakupu nieruchomości wyrażoną w polskich złotych PLN.

Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Publiczne otwarcie ofert ( część jawna przetargu ) nastąpi w siedzibie Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach w dniuo godz.10.00 w sali nr 24 w budynku Rektoratu przy
ul. Bankowej 12 w Katowicach.

Szczegółowe zasady, tryb i warunki przetargu można otrzymać w Administracji Osiedla Akademickiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Ligocie, ul. Studencka 17 ( pokój nr 9 ) lub , w Dziale ds. Gospodarowania Nieruchomościami Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ul. Bankowa 12 (pokój nr 67)oraz na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach -

Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem Osiedla Akademickiego w Katowicach Ligocie ( p. Tomasz Skołucki ) w godz. 8.00 do 15.00.

Uniwersytet Śląski w Katowicach zastrzega sobie prawo odwołania, przesunięcia terminu lub unieważnienia przetargu, bez podania przyczyn.

Uniwersytet Śląski zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości z wybranym oferentem.

Postepowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


Kontakt / Pokaż dane kontaktowe
Ta oferta była oglądana: 54 razy

Oferta pochodzi z serwisu

Podziel się

Poleć tą ofertę znajomemu poleć

Wydrukuj ofertę drukuj

Dodaj ofertę do obserwowanych obserwuj

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.