eGospodarka.pl

eGospodarka.plNieruchomościPorady › Księga wieczysta nieruchomości: jak dokonać aktualizacji?

Księga wieczysta nieruchomości: jak dokonać aktualizacji?

2013-05-31 13:31

Księga wieczysta nieruchomości: jak dokonać aktualizacji?

Księga wieczysta nieruchomości © beetey - Fotolia.com

W naszych publikacjach zatytułowanych „ABC Prawa” staramy się wyjaśnić możliwie przystępnym językiem te pojęcia lub instytucje prawne, które występują w codziennym życiu i mają często doniosłe znaczenie, ale których charakterystyka i skutki nie zawsze są zrozumiałe dla ogółu obywateli.

Przeczytaj także: Księga wieczysta dla każdego

Na wstępie warto wskazać, że w księdze wieczystej nieruchomości znajdziemy informacje dotyczące nieruchomości, w tym na temat jej położenia, a także dane właściciela bądź użytkownika wieczystego nieruchomości. Ponadto, w księdze wieczystej wpisywane są także informacje dotyczące stanu prawnego nieruchomości, tzn. ograniczonych praw rzeczowych, (np. użytkowania, służebności) oraz dotyczące hipotek ustanowionych na nieruchomości.

W ostatnich latach tradycyjne księgi wieczyste zostały zastąpione księgami w formie elektronicznej. Przeniesienie to miało na celu znaczne ułatwienie dostępu do ksiąg wieczystych. Jednakże zdarzało się, że przy przenoszeniu ksiąg z wersji papierowej do wersji elektronicznej w księgach wieczystych pojawiły się błędy. Błędy te bardzo często dotyczyły oznaczenia nieruchomości.

Ponadto, oznaczenie nieruchomości często ulega dezaktualizacji. Wynika to głównie z faktu, że na oznaczenie nieruchomości w księdze wieczystej składa się kilka elementów, które mogą ulec zmianie nawet bez udziału właściciela czy użytkownika wieczystego. Przykładem takich danych są informacje o gminie, w której zlokalizowana jest nieruchomość lub też numerze działki wchodzącej w skład nieruchomości. Ze zmianą tych informacji możemy mieć do czynienia np. w sytuacji, gdy ulegnie zmianie podział administracyjny gminy lub powiatu. Możliwe jest również, że w księdze wieczystej wpisany pozostaje pierwotny numer działki, który na przestrzeni lat uległ zmianie w związku ze zmianą numeracji działek w ewidencji gruntów i budynku.

Pozornie drobne błędy, czy dezaktualizacja danych w księdze wieczystej w zakresie oznaczenia nieruchomości mogą stać się bardzo kłopotliwe dla właściciela nieruchomości, np. w sytuacji, w której będzie on chciał sprzedać nieruchomość. Dane zawarte w księdze wieczystej muszą bowiem odpowiadać stanowi faktycznemu nieruchomości. Położenie nieruchomości, jak również powierzchnia i ewentualne przeznaczenie nieruchomości, wskazane w księdze wieczystej, muszą zatem zgadzać się ze stanem rzeczywistym.

Błędy w zakresie oznaczenia nieruchomości, bądź też zdezaktualizowane informacje ujęte w księdze wieczystej można łatwo sprostować. Wystarczy bowiem, aby właściciel bądź też użytkownik wieczysty nieruchomości złożył do sądu wieczystoksięgowego, który prowadzi księgę wieczystą nieruchomości, wniosek o sprostowanie oznaczenia nieruchomości w zakresie, w jakim uległo ono dezaktualizacji lub jest błędne. Wniosek taki składa się do sądu na formularzu wniosku dostępnym na stronach internetowych sądów wieczystoksięgowych, załączając niezbędne dokumenty. Sprostowanie oznaczenia nieruchomości ujawnionego w księdze wieczystej może zostać również dokonane z urzędu jeśli sąd ustali, że w księdze wieczystej nieruchomości znajdują się dane nieprawidłowe, bądź też nieaktualne.

W tym zakresie należy wskazać, że sprostowania usterek wpisu w księdze wieczystej możemy dokonać tylko w przypadku, gdy usterki te nie wywołują niezgodności treści księgi z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości, tj. zasadniczo gdy wynikają z oczywistych omyłek lub dezaktualizacji informacji. Jeśli bowiem błędny wpis sprawia, że informacje ujawnione w księdze wieczystej nie są zgodne z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości, złożenie wniosku o sprostowanie jest niedopuszczalne. W takich wypadkach konieczne jest np. przedstawienie sądowi wieczystoksięgowemu orzeczenia sądu lub innego dokumentu stanowiącego podstawę zmiany wpisu, bądź też wystąpienie z powództwem o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości.

fot. beetey - Fotolia.com

Księga wieczysta nieruchomości

Błędy w zakresie oznaczenia nieruchomości, bądź też zdezaktualizowane informacje ujęte w księdze wieczystej można łatwo sprostować.


Podsumowując, biorąc pod uwagę stosunkową łatwość w dokonaniu sprostowania błędnego wpisu w księdze wieczystej, należy wskazać, że dbałość o prawidłowość oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej leży w interesie właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości. Dbałość o to, aby informacje ujawnione w księdze wieczystej w zakresie oznaczenia nieruchomości były aktualne i odpowiadały stanowi faktycznemu pozwoli zaoszczędzić dużo czasu i uniknąć ewentualnych problemów np. w razie zamiaru jej sprzedaży.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: