eGospodarka.pl

eGospodarka.plNieruchomościAktualności › HRE Index: koniunktura na rynku nieruchomości w Polsce w II kw. 2018

HRE Index: koniunktura na rynku nieruchomości w Polsce w II kw. 2018

2018-09-13 12:27

HRE Index: koniunktura na rynku nieruchomości w Polsce w II kw. 2018

Nieruchomości ©  Gabrieuskal - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (3)

Analitycy gospodarki i polskiego rynku finansowego oraz rynku nieruchomości przedstawiają kolejny odczyt wskaźnika HRE Index. Badanie uwzględnia wszystkie obszary rodzimej gospodarki, które wywierają istotny wpływ na rynek nieruchomości. Pod lupę bierze: ceny nieruchomości, sektor bankowy, gospodarstwa domowe oraz sektor budownictwa. Powstanie HRE Index to inicjatywa HRE Think Tank.
Najnowsze wskazanie HRE Index dowodzi, że w II kwartale br. sytuację sektora nieruchomości cechowała stabilność. Na rynku brak jest obecnie trwałych nierównowag, które w najbliższych kwartałach mogłyby zaowocować znacznymi korektami. Potwierdzeniem tego jest analiza czterech subindeksów: cen nieruchomości, sektora bankowego, gospodarstw domowych oraz sektora budownictwa, które składają się na końcowy obraz wskaźnika HRE Index.

Co więcej, sytuacja finansowa konsumentów pozwala zakładać, że bieżący rok zakończy się kolejnym rekordem, jeżeli chodzi o wartości umów kredytowych. Przestrzeń na wzrost cen, które w Polsce rosną wolniej niż w krajach UE, mocno się zawęża.

HRE Index wskazuje, że w II kwartale 2018 roku indeks końcowy koniunktury na rynku nieruchomości w II kwartale 2018 roku wyniósł 0,598 i był nieznacznie wyższy niż w I kw. 2018 roku - o 0,7 pkt. proc., oraz o 2,6 pkt. proc. wyższy od wartości odnotowanej w analogicznym okresie roku poprzedniego.
- Oceniając poziom subindeksów w II kwartale, warto zwrócić uwagę, że subindeks cen na rynku nieruchomości znajduje się na stabilnym poziomie. Uwzględniając poziom subindeksu cen nieruchomości i gospodarstw domowych, którego wysokość świadczy o dobrej sytuacji finansowej konsumentów, możemy mówić o braku istotnych zagrożeń dla rozwoju rynku nieruchomości. Możliwości dalszego zadłużenia na cele mieszkaniowe, pozostaje znaczący i stąd przewidujemy, że rok 2018 będzie kolejnym rekordowym rokiem w zakresie wartości zawartych umów kredytowych, choć prawdopodobnie przy mniejszej liczbie umów – mówi Michał Cebula, HRE Think Tank.

- Sektor budownictwa mieszkaniowego znajduje się pod silną presją popytową. I stąd historycznie największe wartości naszego subindeksu, na co największy wpływ mają rozpoczęte budowy. Jak wskazywaliśmy w maju, dla części firm z tego sektora przy rosnącej presji cen wytwarzania może to oznaczać, mimo silnego popytu, trudności. Pośrednio obrazuje to WIG Nieruchomości, który w drugim kwartale stracił ponad 5%. Najlepiej będą w takiej sytuacji sobie radziły firmy z dostępem do stabilnego finansowania i o krótkich cyklach produkcji – podkreśla Michał Sapota HRE Think Tank.

- Po historycznie bardzo wysokich dynamikach cen realnych nieruchomości w drugiej połowie 2017 roku, drugi kwartał 2018 roku przyniósł osłabienie wartości tych zmiennych. Sugeruje to, że w naszym kraju, przestrzeń na wzrost cen w przyszłości zaczyna być coraz bardziej ograniczona. W Polsce ceny nieruchomości rosną wolniej niż w większości krajów UE w których ostatnie trzy lata, to okres stałego i dość znaczącego wzrostu cen – mówi Maciej Grabowski HRE Think Tank.

Subindeks cen HRE Index


II kw. 2018 roku nie przyniósł istotnych zmian w zakresie wartości subindeksu cen nieruchomości. O ile w I kw. 2018 roku analizowany subindeks kształtował się na poziomie 0,800, w II kw. 2018 było to 0,799.

fot. mat. prasowe

Subindeks cen nieruchomości

W II kw. 2018 wartość subindeksu cen nieruchomości ukształtowała się się na poziomie 0,598


Subindeks sektora bankowego HRE Index


Na koniec II kw. 2018 roku subindeks sektora bankowego wyniósł 0,447 i był nieznacznie wyższy (o 2,4 pkt. proc.) niż kwartał wcześniej. Tym samym sygnalizowany we wcześniejszych edycjach spadkowy trend w zakresie kształtowania się powyższego wskaźnika został wyhamowany.

Subindeks gospodarstw domowych HRE Index


W II kw. 2018 roku subindeks gospodarstw domowych ukształtował się na poziomie 0,39, co oznacza nieznaczny spadek w porównaniu z I kwartałem 2018 roku o 0,5 pkt. proc.

fot. mat. prasowe

Subindeks sektora bankowego

W II kw. 2018 wartość subindeksu sektora bankowego ukształtowała się na poziomie 0,447


Subindeks sektora budownictwa HRE Index


W II kw. 2018 roku subindeks sektora budownictwa odnotował najwyższą wartość w historii (od I kw. 2007 roku) i ukształtował się na poziomie 0,792. Na przestrzeni kwartału poziom wskaźnika podniósł się o kolejne 1,8 pkt. proc. Świadczy to o bardzo wysokiej koniunkturze na rynku budowlanym, determinowanej przede wszystkim wysoką podażą mieszkań.

HRE Index, postały w ramach HRE Think Tank jest kompleksowym narzędziem oceny rynku nieruchomości w Polsce, którego celem jest wczesne ostrzeganie przed zjawiskami kryzysowymi na rynku nieruchomości. HRE Index, który jest publikowany w cyklach kwartalnych, ma sprzyjać przejrzystości rynku a także podejmowaniu dobrych decyzji gospodarczych i regulacyjnych. HRE Index integruje subindeksy, które decydują o stabilności rynku nieruchomości. Subindeksy HRE Index obejmują: ceny nieruchomości, rynek kredytowy, gospodarstwa domowe oraz sektor budownictwa.

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: