eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plNieruchomościPorady › Kiedy potrzebne jest zezwolenie na wycięcie drzewa?

Kiedy potrzebne jest zezwolenie na wycięcie drzewa?

2014-04-14 00:20

Kiedy potrzebne jest zezwolenie na wycięcie drzewa?

Kiedy potrzebne jest zezwolenie na wycięcie drzewa? © photo 5000 - Fotolia.com

Jest wiosna, wiele osób planuje prace w ogrodzie, także polegające na wycięciu drzew lub usunięciu krzewów. Czy wycinając drzewo lub krzewy trzeba to gdzieś zgłosić? Jeśli tak, to komu? Jak wygląda wniosek o wydanie zgody na wycinkę? Czy trzeba ponieść jakieś opłaty z tego tytułu? Na te i inne pytania odpowiedź można znaleźć w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004, Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) („Ustawa”).

Przeczytaj także: Wycinka drzew – jakie opłaty?

Zgodnie z Ustawą, chcąc wyciąć drzewo lub usunąć krzewy z terenu nieruchomości należy uzyskać stosowne zezwolenie i uiścić z tego tytułu opłatę.

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta na wniosek posiadacza nieruchomości. W przypadku, gdy posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem - do wniosku konieczne jest dołączenie zgody właściciela nieruchomości. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków, a wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów na obszarach objętych ochroną krajobrazową w granicach parku narodowego albo rezerwatu przyrody wymaga uzyskania zgody odpowiednio dyrektora parku narodowego albo regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Art. 83. ust. 4. Ustawy szczegółowo wskazuje, jakie elementy muszą znaleźć się we wniosku o wydanie zezwolenia na wycinkę, a to:
 • imię, nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości,
 • tytuł prawny władania nieruchomością,
 • nazwę gatunku drzewa lub krzewu,
 • obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm,
 • przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew, które ma być usunięte,
 • wskazanie przyczyny i terminu planowanego usunięcia drzewa lub krzewu,
 • wielkość powierzchni, z której mają być usunięte krzewy,
Do wniosku należy także dołączyć rysunek lub mapę określające usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących na nieruchomości lub na niej budowanych.

fot. photo 5000 - Fotolia.com

Kiedy potrzebne jest zezwolenie na wycięcie drzewa?

Zgodnie z Ustawą, chcąc wyciąć drzewo lub usunąć krzewy z terenu nieruchomości należy uzyskać stosowne zezwolenie i uiścić z tego tytułu opłatę. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta na wniosek posiadacza nieruchomości.


Zgodnie z postanowieniami art. 83. ust. 6. Ustawy, nie ma konieczności uzyskiwania zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów w następujących przypadkach:
 • w lasach;
 • drzew owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody – na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową;
 • na plantacjach drzew i krzewów;
 • których wiek nie przekracza 10 lat;
 • usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
 • usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu, a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, zwałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
 • które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 • stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 • usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.
Posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie drzew lub krzewów, które nalicza i pobiera organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów. Opłatę za usunięcie drzew ustala się na podstawie stawki zależnej od obwodu pnia oraz rodzaju i gatunku drzewa.

Zgodnie z art. 85 ust.1. Ustawy, stawki opłat za usuwanie drzew nie mogą przekraczać za jeden centymetr obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm:
 1. 270 zł – przy obwodzie do 25 cm;
 2. 410 zł – przy obwodzie od 26 do 50 cm;
 3. 640 zł – przy obwodzie od 51 do 100 cm;
 4. 1000 zł – przy obwodzie od 101 do 200 cm;
 5. 1500 zł – przy obwodzie od 201 do 300 cm;
 6. 2100 zł – przy obwodzie od 301 do 500 cm;
 7. 2700 zł – przy obwodzie od 501 do 700 cm;
 8. 3500 zł – przy obwodzie powyżej 700 cm.

Jeżeli drzewo rozwidla się na wysokości poniżej 130 cm, każdy pień traktuje się jako odrębne drzewo. Stawki opłat dla poszczególnych drzew określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 roku w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew.Opłata za usunięcie jednego metra kwadratowego powierzchni pokrytej krzewami wynosi 200 zł.

Opłaty za usunięcie drzew lub krzewów z terenu uzdrowisk, obszaru ochrony uzdrowiskowej, terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz terenów zieleni są o 100% wyższe od opłat ustalonych na podstawie wskazanych powyżej stawek.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: