eGospodarka.pl

eGospodarka.plNieruchomościPorady › Wycinka drzew – kiedy musimy zdobyć na nią pozwolenie?

Wycinka drzew – kiedy musimy zdobyć na nią pozwolenie?

2015-05-21 00:45

Wycinka drzew – kiedy musimy zdobyć na nią pozwolenie?

Wycinka drzew © dieter76 - Fotolia.com

W jakich sytuacjach właściciele nieruchomości rolnych, budowlanych albo rekreacyjnych muszą starać się o uzyskanie zgody na wycięcie drzew lub krzewów? Kto wydaje takie pozwolenie i jak je uzyskać?

Przeczytaj także: Wycinka drzew – jakie opłaty?

Wycinka bez zezwolenia


Wprowadzenie obowiązku zezwolenia na wycinkę ma w głównej mierze za zadanie chronić tereny zielone i prowadzić do ich zrównoważonego użytkowania. Według ustawy o ochronie przyrody, a dokładniej jej art. 83 ust. 6 ustawy nie istnieje wymóg uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów w sytuacji, gdy wiek drzew lub krzewów, które mają zostać wycięte, nie przekracza dziesięciu lat. Dodatkowo nie potrzeba uzyskiwać pozwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, które m.in.: znajdują się w lasach, są drzewami owocowymi (z wyłączeniem tych rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody - na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową), rosną na plantacjach drzew i krzewów lub takich, które niszczą nawierzchnię i infrastrukturę drogową, ograniczają widoczność na łukach i skrzyżowaniach (z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków).

Wniosek


Według przesłanek prawnych zawartych we wspomnianej już ustawie o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. istnieje obowiązek uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, które wydawane jest przez organ właściwy dla miejsca położenia nieruchomości – będzie to odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Jeśli mamy natomiast do czynienia z nieruchomością figurującą w rejestrze zabytków o wydanie takiej zgody należy się starać u właściwego dla położenia nieruchomości wojewódzkiego konserwatora zabytków. Pozwolenie na wycinkę wydaje się na wniosek posiadacza nieruchomości, a w przypadku, gdy posiadacz nieruchomości nie jest jednocześnie jej właścicielem do składanego wniosku dołączyć należy również zgodę jej właściciela. O wydanie pozwolenia na wycinkę mogą starać się także właściciele urządzeń przesyłowych (którymi zajmuje się art. 49 Kodeksu Cywilnego) jeśli stwierdzi, że drzewa lub krzewy stanowią zagrożenie dla poprawnego funkcjonowania tych właśnie urządzeń.

fot. dieter76 - Fotolia.com

Wycinka drzew

Istnieje obowiązek uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, które wydawane jest przez organ właściwy dla miejsca położenia nieruchomości – będzie to odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta.


Poprawnie sporządzony wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę powinien zawierać: imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości; tytuł prawny z jakiego włada się nieruchomością; nazwę gatunku drzewa lub krzewu o usunięcie którego wnosimy; obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm; przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew; przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu; wielkość powierzchni, z której mają zostać usunięte krzewy. Należy pamiętać, że wnioskodawca nie jest w żaden sposób zobligowany do dołączenia do wniosku decyzji administracyjnych, tj. decyzji o warunkach zabudowy czy decyzji, która zatwierdza jego projekt budowlany. W praktyce oznacza to, że inwestor może starać się o uzyskanie zgody na usuniecie drzew jeszcze przed uzyskaniem decyzji administracyjnych związanych bezpośrednio z jego planami inwestycyjnymi – tłumaczy Robert Tomaszewski z portalu www.grunttozysk.pl.

Organ administracyjny, który decyduje o wydaniu pozwolenia na wycinkę, jeszcze przed jego ogłoszeniem dokonuje oględzin sprawy ujętej we wniosku, przede wszystkim pod kątem występowania w obrębie danego terenu gatunków roślin pod ochroną. Wydanie zezwolenia na wycinkę może być uzależnione od przesadzenia drzew lub krzewów w miejsce wskazane przez wydającego zezwolenie albo zastąpienia ich innymi drzewami lub krzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub krzewów. Warto zaznaczyć także, że zezwolenie na wycinkę wcale nie musi uwzględniać wszystkich próśb inwestora – może np. uzyskać zgodę tylko na wycięcie części spośród uwzględnionych we wniosku roślin, ze względu na uznaniowy charakter takiego zezwolenia. W trakcie oględzin może się bowiem okazać, że postulaty strony są bezpodstawne, mają jedynie podłoże estetyczne, a nie jak powinno być praktyczne, czyli po prostu wcale nie przeszkadzają i nie uniemożliwiają powzięcie planowanej inwestycji. Zezwolenie na wycięcie może zostać wydane bowiem tylko w sytuacji, gdy przyczyna zawarta we wniosku złożonym przez inwestora zostanie przez organ administracji publicznej uznana za ważną i upoważniającą do podjęcia takich właśnie kroków.

W kolejnej części poradnika: opłaty za wycinkę, czyli na co powinien zwrócić uwagę inwestor decydujący się na zakup zadrzewionej działki?

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: