eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plNieruchomościPorady › Zezwolenie i opłaty za wycięcie drzew

Zezwolenie i opłaty za wycięcie drzew

2011-06-17 12:29

Realizując inwestycję wymagającą wycięcia drzew lub krzewów, należy pamiętać o dopełnieniu formalności związanych z uzyskaniem zezwolenia. Za ich samowolne usunięcie grożą wysokie kary. Od tego roku zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów bez zgody właściciela nieruchomości może uzyskać właściciel sieci przesyłowych (np. linii energetycznych), jeśli drzewa lub krzewy zagrażają jego urządzeniom.

Przeczytaj także: Wycinka drzew – jakie opłaty?

Po zezwolenie do wójta

Zezwolenie na usunięcie z terenu nieruchomości drzew lub krzewów wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a jeśli nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków - wojewódzki konserwator zabytków.

Od zasady, że na usunięcie drzew i krzewów potrzebne jest zezwolenie, jest kilka wyjątków. Bez zezwolenia można wycinać egzemplarze, których wiek nie przekroczył dziesięciu lat. Nie jest też potrzebne zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów owocowych (z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody - na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową). Formalności nie muszą też dopełniać właściciele plantacji drzew i krzewów czy ogrody botaniczne i zoologiczne. O zezwolenie nie trzeba występować w razie wycinania drzew i krzewów w związku z utrzymaniem wałów przeciwpowodziowych, urządzeń kolejowych, urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Zasad z ustawy o ochronie przyrody nie stosuje się też do wycinania drzew i krzewów w lasach.

Opłaty za usunięcie drzew i krzewów

Z wydaniem zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów wiąże się konieczność uiszczenia opłaty. Jest ona uzależniona od obwodu pnia na wysokości 130 cm oraz rodzaju i gatunku drzewa. Im większy obwód pnia, tym wyższa opłata za każdy centymetr. Obwód drzewa należy przemnożyć przez stawkę opłaty za 1 cm obwodu pnia dla danego rodzaju i gatunku drzewa (można je znaleźć w obwieszczeniu Ministra Środowiska w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów). Następnie otrzymaną kwotę trzeba przemnożyć przez współczynnik różnicujący stawkę w zależności od obwodu pnia drzewa (współczynnik można odczytać w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew).

Obowiązująca w 2011 r. stawka za usunięcie jednego metra kwadratowego powierzchni pokrytej krzewami wynosi 231,28 zł.

Nie wszyscy muszą płacić

Ustawa przewiduje szereg zwolnień od opłat za wycięcie drzew i krzewów. Nawet jednak w takich przypadkach należy pamiętać o konieczności dopełnienia formalności związanych z uzyskaniem zezwolenia. Jeśli drzewo, za którego usunięcie nie trzeba uiszczać opłaty zostanie wycięte bez zezwolenia, konsekwencją będzie konieczność zapłacenia wysokiej kary.

Nie pobiera się opłat, jeśli zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów uzyskała osoba fizyczna na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. To samo dotyczy drzew i krzewów, które posadzono lub które wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane, a także takich, które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości. Inny wyjątek dotyczy egzemplarzy, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń sieciowych. Nie trzeba też płacić w przypadku usuwania drzew i krzewów w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych lub które zagrażają bezpieczeństwu ruchu. Inne wyjątki związane są z utrzymaniem zieleni komunalnej i ogródków działkowych.

 

1 2

następna

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: