eGospodarka.pl

eGospodarka.plNieruchomościPorady › Co z problemem parkowania na osiedlu?

Co z problemem parkowania na osiedlu?

2011-06-07 11:39

Problem parkowania na osiedlu dotyczy bardzo wielu z nas. Dodatkowo utrudniła to ubiegłoroczna nowelizacja przepisów, która - co należy zaznaczyć - ma na celu poprawę naszego bezpieczeństwa i uniknięcia sytuacji tragicznych. Ale nawet na najstarszych typach osiedli, gdzie nie przewidziano tak dużej możliwości liczby pojazdów, istnieją sposoby na to, jak rozwiązać problem parkowania.

Przeczytaj także: Nowe mieszkania a miejsca postojowe

Nowelizacja z lipca 2010 roku

O to, jak owa nowelizacja wpłynęła na problem parkowania na osiedlach, zapytaliśmy Marcina Sodo, współwłaściciela krakowskiej firmy Nawigator Nieruchomości zajmującej się kompleksową obsługą nieruchomości. – Ustawa z dnia 22 lipca 2010 roku o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 151, poz. 1013) stworzyła nową kategorię miejsca, czyli sferę ruchu, którą może być osiedle mieszkaniowe, które posiada co najmniej jedną drogę wewnętrzną. W sferze ruchu nie możemy już parkować w jakimkolwiek miejscu, ponieważ Policja oraz Straż Miejska mogą wystawić nam mandat. Pojazd możemy pozostawić jedynie na miejscach oznaczonych. Stąd też pojawiła się konieczność stworzenia nowych miejsc postojowych oraz parkingowych na wielu osiedlach – tłumaczy licencjonowany zarządca. Warto zatem poznać różnice pomiędzy miejscami parkingowymi a postojowymi.

Miejsca parkingowe na osiedlach

Miejsce parkingowe to wydzielone miejsce przed budynkiem mieszkalnym. Jest ono częścią otwartego parkingu. Z takimi miejscami jest największy problem, bowiem bardzo często nie ma uregulowań odnośnie do tego, kto może korzystać z miejsc parkingowych. Parking znajdujący się przed blokiem jest częścią nieruchomości wspólnej. Jak zatem rozwiązać problem parkowania na osiedlu, na którym mamy do czynienia właśnie z miejscami parkingowymi? Czasem zdarza się, iż na nowych osiedlach deweloperzy sprzedają miejsca parkingowe na własność. A co zrobić, jeżeli na naszym osiedlu obowiązuje zasada „kto pierwszy, ten lepszy”?

Przede wszystkim powinniśmy zadbać o to, aby miejsc parkingowych pojawiło się więcej. A stworzenie nowych miejsc parkingowych powinno być staraniem spółdzielni bądź wspólnoty mieszkaniowej, które mogą wystąpić o nabycie przyległych nieruchomości gruntowych. I na tych gruntach można utworzyć parking lub garaż, a regulują to przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) – tłumaczy Bogusław Sokół, współwłaściciel firmy Nawigator Nieruchomości.

Stworzenie nowych miejsc parkingowych jest zatem jedną z możliwości. A w jaki sposób problem parkowania na osiedlach mogą rozwiązać miejsca postojowe?

Miejsca postojowe w garażach

O ile miejsce parkingowe dotyczy pozostawienia samochodu na otwartym parkingu, o tyle miejsca postojowe są tworem nowszym i dotyczą głównie garaży podziemnych. Garaż taki jest wielką halą z wydzielonymi białą farbą miejscami postojowymi i stanowi integralną część budynku mieszkalnego. I tutaj również pojawia się problem tego, komu należy się miejsce postojowe i czy może ono być przypisane do danego właściciela mieszkania. A ponieważ garaż podziemny ma wiele stanowisk, które nie są odgrodzone ścianami, to jedno miejsce parkingowe nie może być traktowane jako samodzielny lokal, który posiadamy na własność. Jest on bowiem własnością wspólną. I jak rozwiązać problem parkowania w garażach podziemnych?

 

1 2

następna

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: