eGospodarka.pl

eGospodarka.plNieruchomościAktualności › Miliardy na rewitalizację miast

Miliardy na rewitalizację miast

2015-03-25 22:00

Miliardy na rewitalizację miast

Na rewitalizację zdegradowanych infrastrukturalnie obszarów trafią miliardy złotych © Mike - Fotolia.com

Wprowadzenie rozwiązań służących ożywieniu obszarów zdegradowanych, przywróceniu im użyteczności, poprawie ich stanu - rząd przyjął założenia ustawy o rewitalizacji. Na szeroko rozumiane działania rewitalizacyjne na lata 2014-2020 trafi 25 mld zł, z czego 22 mld zł będzie pochodzić z funduszy unijnych.

Przeczytaj także: Marvipol Development rewitalizuje budynki na Pradze. Powstanie 67 nowych mieszkań

Na terenie wielu miast czy gmin wiejskich znajdują się obszary zdegradowane, ze zniszczoną, zaniedbaną infrastrukturą mieszkaniową, gorszą jakością przestrzeni publicznej, wieloma problemami społecznymi, upadkiem gospodarczym. Są to najczęściej tereny śródmiejskie, stare dzielnice mieszkaniowe, tereny poprzemysłowe, okolice po zlikwidowanych połączeniach kolejowych (dworce, bocznice kolejowe z infrastrukturą), tereny po nie działających już portach czy nieczynnych obiektach wojskowych. W miejscach takich często obserwuje się negatywne zjawiska, takie jak bezrobocie, ubóstwo, wysoka przestępczość, problemy edukacyjne, brak uczestnictwa w życiu publicznym i kulturze, niski poziom obsługi komunikacyjnej czy brak terenów publicznych.

Założenia do projektu ustawy o rewitalizacji zawierają propozycje kompleksowych rozwiązań, mających służyć ożywieniu obszarów zdegradowanych, przywróceniu im użyteczności lub zmianie ich funkcji oraz poprawie ich stanu. ustawa ma pozwolić władzom samorządowym prowadzenie na najbardziej zniszczonych terenach działań rewitalizacyjnych, w które włączone będą społeczności lokalne, i to na wszystkich etapach rewitalizacji.

Na obszarach rewitalizowanych będzie można utworzyć specjalną strefę rewitalizacji, co umożliwi korzystanie ze udogodnień pozwalających rozwijać społeczne budownictwo czynszowe, pozyskiwać nieruchomości na ten cel w drodze wywłaszczenia, również w zakresie nabycia prawa współwłasności. Mają obowiązywać także szczególne instrumenty prawne, np. czasowe zamrożenie wysokości czynszu w gminnym zasobie mieszkaniowym, wypowiedzenia bądź modyfikacje postanowień umów najmu lokali komunalnych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia remontów.

Na rewitalizację w latach 2014-2020 przewidziano 25 mld zł, z czego 22 mld zł będzie pochodzić z programów unijnych (ok. 15 mld zł z regionalnych, 7 mld z krajowych), a 3 mld ze środków budżetu państwa oraz budżetów samorządów.

oprac. : Grzegorz Gacki / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: