eGospodarka.pl

eGospodarka.plNieruchomościPorady › Energia odnawialna w domu

Energia odnawialna w domu

2010-05-01 00:15

Corocznie w okresie zimowym koszty utrzymania domu mieszkalnego znacznie wzrastają - trzeba go ogrzać, a tradycyjne źródła energii jak olej opałowy, węgiel, gaz ziemny czy drewno są coraz bardziej kosztowne. Wielu posiadaczy nieruchomości poszukuje alternatywnych i tańszych sposobów na ogrzanie domu. No właśnie... a gdyby tak wykorzystać energię wokół nas, pochodzącą ze słońca, wiatru czy nawet z ziemi? Dla większości z nas nie byłby to problem, gdyby nie kosztowna instalacja urządzeń pozwalających na pozyskiwanie i rozprowadzanie energii odnawialnej w całym budynku - podaje firma ARCHETON.

Przeczytaj także: Nadchodzi boom na domowe mikroelektrownie? Sejm przyjął ustawę o OZE

Odnawialne źródła energii

Od momentu, kiedy naukowcy potwierdzili, że źródła energii, którymi ludzkość zasila dziś samochody, i wszelkie urządzenia oraz ogrzewa domy są na wyczerpaniu zainteresowano się zagadnieniem odnawialnych źródeł energii. Pojęcie to znalazło się nawet w polskim ustawodawstwie. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne są one ujęte jako źródła wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także z biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych. Ponadto w naszym kraju istnieje obowiązek zakupu energii z alternatywnych źródeł na odpowiednim poziome (w 2010 roku ma być to 10,4%).

ARCHETON zauważa, iż zainteresowanie możliwością ogrzania domu przy wykorzystaniu alternatywnych źródeł energii stale rośnie. Najlepszym dowodem na to może być choćby szeroki wachlarz firm oferujących instalację specjalnych urządzeń, pozwalających akumulować energię ze słońca bądź wiatru, czy też firm architektonicznych oferujących gotowe projekty domów dostosowane do instalacji tego typu urządzeń.

Energia ze słońca

Faktem jest, iż na każdym m2 powierzchni ziemi w słoneczny dzień padające promieniowanie wytwarza moc 1 kW (tyle wystarczy do ogrzania dużego pokoju przez grzałkę elektryczną). Energię słońca można pozyskać dzięki zainstalowanym najczęściej na dachach bateriom słonecznym lub kolektorom. Według obliczeń 25 m2 baterii wystarczyłoby do zaopatrzenia w prąd domku jednorodzinnego. Funkcjonowanie kolektorów słonecznych polega na konwersji energii promieniowania słonecznego na energię cieplną nośnika ciepła, którym może być ciecz lub gaz.

- Do integracji z kolektorami słonecznymi może być wykorzystywana pompa ciepła, która przetłacza ciepło pobrane z powietrza lub ziemi czy wód gruntowych do zbiornika z wodą tzw. bufora, dodatkowo dogrzewając tam wodę ogrzewaną poprzez kolektory słoneczne. W ten sposób można zwiększyć ilość ciepła otrzymywanego z kolektorów – mówi Anna Macina specjalista ds. marketingu firmy architektonicznej ARCHETON Sp. z o.o. - Aby system funkcjonował skutecznie i wydajnie konieczna jest odpowiednia lokalizacja budynku oraz odpowiedni wybór projektu domu.

Domowe wiatraki

ARCHETON podaje, iż istnieje również możliwość uzyskiwania energii z wiatru na potrzeby przeciętnego gospodarstwa domowego. Obecnie są dostępne niewielkie, przydomowe elektrownie wiatrowe, które sprawdzają się w zasilaniu domów dobrze ocieplonych, potrzebujących małej ilości prądu. Można je traktować jako pewnego rodzaju źródło energii dodatkowe, kiedy tradycyjny dostawca energii elektrycznej zaskakuje niespodziewanymi przerwami w dostawie prądu. Istotne jest, że elektrownie wiatrowe mogą wytwarzać energię elektryczną tylko wtedy, kiedy wieje wiatr i to jeszcze z odpowiednią prędkością (określa się ją jako prędkość startową, po przekroczeniu której turbina zacznie się obracać). Do zasilania domów stosuje się głównie modele elektrowni „mikro” i „małe”. Te pierwsze mogą wytworzyć prąd o mocy poniżej 100 W. Służą one głównie do ładowania baterii akumulatorów, z których energia elektryczna z reguły przeznaczana jest do oświetlenia pojedynczych lamp, czasem niewielkich pomieszczeń. Drugi typ elektrowni daje zaś od 100 do 50000 W mocy, co już pozwala na zaspokojenie potrzeb elektrycznych całego domu. Nie mniej jednak to rozwiązanie również wymaga optymalnej lokalizacji budynku i dużych nakładów finansowych, ponadto charakteryzuje się znacznymi wahaniami wydajności w zależności od siły wiatru.

 

1 2

następna

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: