eGospodarka.pl

eGospodarka.plNieruchomościAktualności › Rynek nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych IV kw. 2015

Rynek nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych IV kw. 2015

2015-12-16 11:43

Rynek nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych IV kw. 2015

Rynek nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych III kw. 2015 © Mikael Damkier - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (3)

Narodowy Bank Polski opublikował najnowsze opracowanie poświęcone sytuacji na polskim rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych. Analiza procesów, które w minionym roku stały się udziałem 16 wojewódzkich rynków, potwierdziła, że rynek nieruchomości mieszkaniowych pozostawał stabilny. Na rynku nieruchomości komercyjnych mieliśmy z kolei do czynienia z nierównowagą między popytem na przestrzeń a jej podażą.

Przeczytaj także: Rynek nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych 2014

Analiza sytuacji na rynku nieruchomości w Polsce w III kwartale 2015 r. prowadzi do następujących wniosków:
  • Rynek nieruchomości mieszkaniowych pozostawał zrównoważony, mimo wejścia w fazę ożywienia w nowym cyklu. Podobnie jak w poprzednich kwartałach na rynku nieruchomości komercyjnych, zwłaszcza biurowych, utrzymywała się natomiast nierównowaga pomiędzy popytem na przestrzeń a zwiększającą się podażą, wynikającą z realizacji nowych projektów inwestycyjnych. Skutkowało to utrzymującą się na wysokim poziomie stopą pustostanów w sektorze biurowym.
  • Ceny ofertowe m kw. mieszkań na rynkach pierwotnych analizowanych miast wykazywały stabilizację. Ceny transakcyjne m kw. mieszkań na rynkach pierwotnych Warszawy i sześciu największych miast nieznacznie wzrosły, co było efektem sprzedaży większej liczby mieszkań droższych, głównie z lepszą lokalizacją. Ceny transakcyjne m kw. na rynkach wtórnych większości dużych miast były stabilne, natomiast w Warszawie kolejny kwartał z rzędu notowano obniżanie się cen związane ze sprzedażą większej liczby mieszkań o słabszej jakości lub lokalizacji. We wszystkich analizowanych miastach ceny na rynku pierwotnym były wyższe niż na rynku wtórnym. Na skutek deflacji realne deflowane CPI średnie ceny transakcyjne m kw. mieszkania wykazywały nieznaczny wzrost zarówno w segmencie rynku pierwotnego, jak i wtórnego. Jedynie w Warszawie na rynku wtórnym obserwujemy niższą cenę realną mieszkania względem okresu napięć w III kwartale 2006 r. Ceny hedoniczne na rynku wtórnym w Warszawie nieco wzrosły, co oznacza, że ceny porównywalnych mieszkań również nieco wzrosły. Na pozostałych rynkach miast wojewódzkich notowano stabilizację cen hedonicznych. Średnie stawki najmu mieszkań w dużych miastach (ofertowych i transakcyjnych) wykazały niewielki wzrost.
  • Średnie dostępności kredytów oraz mieszkań w dużych miastach zmniejszyły się w porównaniu do poprzedniego kwartału na co wpłynęły stabilne ceny m kw. mieszkań, rosnące nominalne dochody gospodarstw domowych oraz nieco wyższe stopy procentowe nowych złotowych kredytów mieszkaniowych. Średnia dostępność mieszkania w największych miastach wyniosła 0,83 m kw. za przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, tj. była większa o 0,34 m kw. względem minimum z III kw. 2007 r.
  • Inwestycja mieszkaniowa (bez liczenia kosztów transakcyjnych) nadal jest krótkookresowo opłacalna. Rentowność inwestycji mieszkaniowej jest wyższa niż 10 letnich obligacji skarbowych a także niż lokata bankowa oraz podobna do uzyskiwanej na rynku nieruchomości komercyjnych. Relacja kosztów obsługi kredytu mieszkaniowego do czynszu najmu nadal umożliwia finansowanie kosztów kredytu przychodami z najmu. Należy jednak pamiętać o ryzyku takiej inwestycji oraz niskiej płynności tego rodzaju aktywa.
  • Akcja kredytowa banków w segmencie kredytów mieszkaniowych była stabilna. Stan zadłużenia gospodarstw domowych z tytułu kredytów mieszkaniowych zmniejszył się, co było konsekwencją stabilnych wypłat kredytów złotowych, stopniowych spłat kredytów mieszkaniowych walutowych oraz niższego kursu PLN/CHF w relacji do poprzedniego kwartału . W strukturze walutowej kredytów mieszkaniowych w bankach od 2012 r. systematycznie maleje udział kredytów nominowanych w walutach obcych. Jest to zjawisko korzystne z punktu widzenia stabilności finansowej i makroekonomicznej, które wynika także z zaprzestania udzielania tych kredytów osobom nie otrzymującym regularnych dochodów w tej walucie5 . Sprzedaż przez banki firmom windykacyjnym wierzytelności o obniżonej jakości wpłynęła na zmniejszenie udziału kredytów mieszkaniowych uznanych za zagrożone (ok. 3,3%).

fot. mat. prasowe

Transakcyjne ceny m kw. mieszkań na rynku pierwotnym

Od co najmniej kilku kwartałów ceny nowych nieruchomości charakteryzują się stabilnością.


fot. mat. prasowe

Transakcyjne ceny m kw. mieszkań na rynku wtórnym

Na rynku nieruchomości używanych również nie mieliśmy do czynienia ze skokami cen.


 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: