eGospodarka.pl

eGospodarka.plNieruchomościPorady › Projekt budowlany w procesie inwestycyjnym. Część druga

Projekt budowlany w procesie inwestycyjnym. Część druga

2016-11-18 09:43

Projekt budowlany w procesie inwestycyjnym. Część druga

Projekt budowlany © milanmarkovic78 - Fotolia.com

W poprzedniej części artykułu omówione zostały zmiany, jakie znowelizowane prawo budowlane wprowadza w kwestii projektu budowlanego - jakie informacje powinien zawierać ten dokument oraz czym jest określany przez architekta obszar oddziaływania obiektu. Teraz dowiemy się kto i w jakich okolicznościach może zostać uznany za stronę w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę oraz zmiany w oświadczeniach o mediach i dostępie do drogi publicznej.

Przeczytaj także: Zgłoszenie i pozwolenie na budowę: jakie dokumenty?

Projekt konieczny przy zgłoszeniu


Jeśli inwestor spełnia przewidziane przez ustawodawcę warunki, by mógł budować bez uzyskania pozwolenia na budowę, a w oparciu jedynie o zgłoszenie, zobligowany jest do złożenia odpowiedniego wniosku zgłoszeniowego wraz z kompletną dokumentacją. Przed nowelizacją dołączanie projektu budowlanego do zgłoszenia nie było obligatoryjne, teraz w określonych przypadkach jest. Co więcej, nowe prawo wyszczególniło pewne określone sytuacje, w których inwestorzy muszą, jeśli budują po zgłoszeniu, posługiwać się jedynie ostemplowanym w starostwie lub też w urzędzie miejskim projektem budowlanym. Mowa o budowie i przebudowie domów jednorodzinnych, czy określonych stacji transformatorowych i sieci. Taka przesłanka ma stanowić gwarant budowania na podstawie projektu przedłożonego w urzędzie, bez żadnych odstępstw i zmian dokonanych już po rozpoczęciu prac budowlanych.

Starosta (prezydent), który otrzyma zgłoszenie właśnie na podstawie projektu, który zawiera kluczową informację o obszarze oddziaływania obiektu, zadecyduje, czy wyda tzw. „milczącą zgodę” w terminie 30 dni od wpłynięcia wniosku zgłoszeniowego, czy wyrazi sprzeciw wobec zamierzenia inwestora w formie decyzji administracyjnej.

Strony w postępowaniu


Jeśli obszar oddziaływania obiektu, w ocenie architekta, w całości zamknie się w obrębie działki, na której został zaprojektowany dany obiekt budowlany, to jedyną stroną w postępowaniu będzie inwestor. Oznacza to, że sąsiedzi mają bardzo niewielkie możliwości jeśli chodzi o wyrażenie sprzeciwu wobec powstającej budowli.

fot. milanmarkovic78 - Fotolia.com

Projekt budowlany

Po nowelizacji prawa budowlanego w niektórych przypadkach jest konieczne dołączanie projektu budowlanego do zgłoszenia.


Strona w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę ma prawo do zapoznania się z aktami sprawy oraz zażądać od organu zajęcia stanowiska w sprawie wnoszonych pism i wniosków. Ma także prawo odwołać się do wojewody, a jeśli nie będzie usatysfakcjonowana jego rozstrzygnięciem – może zaskarżyć je do wojewódzkiego sądu administracyjnego, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jednak, aby doszło do wstrzymania prac, strona może zostać zobowiązana do zapłaty odpowiedniej kaucji. Jeśli skarga zostanie oddalona przez sąd kaucja zostanie przeznaczona na zaspokojenie roszczeń inwestora. Gdy skarga zostanie uznana za zasadną, pieniądze te zostaną zwrócone osobie skarżącej.

Wspomnianych wyżej uprawnień nie będą posiadać sąsiedzi, jeśli obszar oddziaływania w całości zamknie się na działce inwestora, a więc będzie można budować w oparciu o wniosek zgłoszeniowy. Nowela nie daje bowiem żadnych przesłanek uprawniających do podważenia skutecznie dokonanego zgłoszenia.

Warto jednak pamiętać, że starosta posiada uprawnienia, by sprawdzić, a w razie potrzeby także zakwestionować, ustalenia w sprawie zakresu oddziaływania – wszystko w celu prawidłowego ustalenia stron postępowania.

Oświadczenia o mediach i dostępie do drogi publicznej


Znowelizowane przepisy wykluczyły także konieczność dołączania do projektu budowlanego oświadczeń o zapewnieniu dostawy energii, wody, ciepła i gazu oraz oświadczenia o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych.
Pomimo zniesienia tego obowiązku inwestor zobowiązany jest do wskazania, w jakie instalacje zostanie wyposażone jego zamierzenie budowlane – przypomina Robert Tomaszewski z portalu www.grunttozysk.pl.

Na etapie przygotowywania projektu budowlanego i składania wniosku zgłoszeniowego nie jest także wymagane dostarczenie oświadczenia właściwego zarządcy drogi o możliwości dostępu nieruchomości do drogi publicznej – czyli drogi gminnej, powiatowej, wojewódzkiej. Takie zgody będą niezbędne dopiero na zakończenie budowy. Wspomniana regulacja nie obejmuje dróg krajowych.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: