eGospodarka.pl

eGospodarka.plNieruchomościPorady › Jakie inwestycje bez pozwolenia na budowę?

Jakie inwestycje bez pozwolenia na budowę?

2021-04-14 00:22

Jakie inwestycje bez pozwolenia na budowę?

Altanę zbudujemy bez pozwolenia na budowę © pixabay.com

Wiele osób inwestuje dzisiaj w nieruchomości. Kupujemy jednak nie tylko gotowe mieszkania i domy, ale również grunty. Na nich chcemy z kolei postawić swoje wymarzone lokum albo chociaż niewielki domek rekreacyjny. Kiedy takie prace wymagają pozwolenia na budowę, a kiedy nie? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. - portal www.dzialkanadmorzem.pl.

Przeczytaj także: Zgłoszenie i pozwolenie na budowę: jakie dokumenty?

Pozwolenie na budowę – jak to działa?


Większość dużych inwestycji wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. To decyzja administracyjna, która umożliwia rozpoczęcie oraz prowadzenie robót budowlanych. Można ją uzyskać poprzez wystąpienie do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej. Po rozpatrzeniu wniosku oraz licznych, złożonych do tego dokumentu załączników, organ decyduje o tym czy w wybranym miejscu może powstać budynek, posiadający określone parametry czy też nie. Wybudowanie obiektu bez uzyskania pozwolenia albo niezgodnie z tym pozwoleniem jest tak zwaną samowolą budowlaną i może prowadzić do wydania decyzji o nakazie rozbiórki obiektu. Należy jednak podkreślić, że nie każda budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

Zgłoszenie – alternatywa dla pozwolenia na budowę


Inną formą legalizacji określonego przedsięwzięcia budowlanego jest zgłoszenie. Przepisy Prawa budowlanego zostały skonstruowane w ten sposób, iż co do zasady zawsze wymagane jest pozwolenie. Zgłoszenie stanowi natomiast wyjątek od tej reguły. Wyjątek jednak bardzo obszerny, bo obejmujący całkiem pokaźny katalog przypadków. Można w nim znaleźć chociażby wolno stojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, sieci elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne oraz gazowe, a także wolno stojące parterowe budynki stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2. Bez pozwolenia na budowę można też wybudować tymczasowe obiekty budowlane niepołączone trwale z gruntem i przewidziane do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce, pomosty o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu do 2,50 m, przydomowe ganki, garaże, wiaty o powierzchni zabudowy do 35 m2 i tak dalej.

fot. pixabay.com

Altanę zbudujemy bez pozwolenia na budowę

Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia zbudujemy wolno stojącą altanę o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki.


Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia


W przepisach Prawa budowlanego uwzględniono również katalog sytuacji, które nie wymagają uzyskania ani pozwolenia na budowę ani nawet zgłoszenia. To dotyczy chociażby wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia zrealizujemy też inwestycję, polegającą na budowie wolno stojącej altany o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki – wskazuje Bartosz Antos.

Bez formalności, ale zgodnie z prawem


Realizując jakiekolwiek prace budowlane należy jednak mieć na względzie nie tylko przepisy Prawa budowlanego, ale również wszelkie dokumenty prawa miejscowego. Niekiedy bowiem posadowienie na gruncie altany, niewielkiego domku czy nawet przyczepy kempingowej zabronione jest z uwagi na objęcie danego obszaru ochroną konserwatorską lub innymi ograniczeniami. Problem ten dotyczy między innymi wielu miejscowości nadmorskich. Przykładowo cała wieś Karwieńskie Błota, położona w województwie pomorskim, w całości została wpisana do rejestru zabytków. W przeszłości bowiem na tym terenie istniała holenderska osada, założona w XVI wieku, a do dzisiaj zachował się jej unikalny układ ruralistyczny. Właściciele tamtejszych nieruchomości nie mogą zatem liczyć na doprowadzenie do swoich działek jakichkolwiek przyłączy lub zrealizowanie jakiejkolwiek, nawet najmniejszej inwestycji budowlanej.

Bartosz Antos
Dyrektor ds. Nieruchomości |

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: