eGospodarka.pl

eGospodarka.plNieruchomościPorady › Budowa domku letniskowego: zgłoszenie czy pozwolenie na budowę?

Budowa domku letniskowego: zgłoszenie czy pozwolenie na budowę?

2020-05-28 10:32

Budowa domku letniskowego: zgłoszenie czy pozwolenie na budowę?

Projekt domu letniskowego o pow. do 35m2 © extradom.pl

W związku z pojawieniem się w Polsce COVID-19 możemy zaobserwować zmianę preferencji klientów na rynku nieruchomości. Wprowadzona kwarantanna wpłynęła na wzrost popularności domów jednorodzinnych, działek budowlanych i rekreacyjnych. Jedną z opcji „ucieczki” z miasta i mieszkania jest zakup działki rekreacyjnej i wybudowanie małego domu letniskowego na zgłoszenie.

Przeczytaj także: Projekt budowlany w procesie inwestycyjnym. Część druga

Zgodnie z art. 29 Prawa budowlanego nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, budowa m.in. wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2 (powierzchnia zabudowy liczona jest na podstawie wymiarów mierzonych po obrysie ścian zewnętrznych), przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki. Zgodnie z przepisami domek letniskowy budowany na zgłoszenie nie mogą posiadać poddasza użytkowego, ale mogą mieć antresolę, która według prawa budowlanego nie jest pełną kondygnacją.

Budowa domu jednorodzinnego na zgłoszenie różni się od budowy domu rekreacji indywidualnej. W pierwszym przypadku nadal należy złożyć praktycznie takie same dokumenty jak przy budowie domu z pozwoleniem na budowę. W przypadku małych domów do 35 m2 procedury zostały uproszczone, nie ma konieczności zatrudniania kierownika budowy na czas realizacji inwestycji oraz kupowania projektu opracowanego przez uprawnionego projektanta.

Gdzie można postawić budynek rekreacji indywidualnej?


Przeglądając ogłoszenia z działkami należy zwrócić uwagę, czy dla danej nieruchomości gruntowej został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub wydana została decyzja o warunkach zabudowy. We wspomnianych dokumentach określone są szczegółowo parametry dotyczące budynków, które można wybudować na działce. Najlepiej wybrać działki budowlane (przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe) lub działki rekreacyjne. W związku z tym, że dom rekreacji indywidualne jest przeznaczony do użytku sezonowego, działka, na której zostanie wzniesiony, nie musi być uzbrojona.

Przy budowie domku letniskowego muszą zostać spełnione wszystkie wymagania związane z umiejscowieniem budynku względem granic działki ewidencyjnej. Wymagania pokrywają się z wymaganiami, które musi spełniać dom jednorodzinny. Należy zachować następujące odległości:
  • Odległość ściany, w której występują otwory okienne i drzwiowe od granicy działki – min. 4m.,
  • Odległość ściany, w której nie występują otwory okienne i drzwiowe od granicy działki – min. 3 m.,
  • W wyjątkowych sytuacjach dopuszczona jest możliwość budowy w odległości 1,5 m od granicy działki, o ile zezwala na to MPZP lub Warunki Zabudowy,
  • W przypadku budowy niedaleko lasu może być konieczność zachowania większej odległości od granicy lasu.

Zgłoszenie budowy domku letniskowego


Przed rozpoczęciem budowy domku letniskowego o powierzchni zabudowy do 35 m2 konieczne jest zgłoszenie budowy w Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta. Zgłoszenia dokonuje się na dedykowanych wnioskach, które dostępne są stacjonarnie w urzędach lub umieszczone na stronach BIP (Biuletyn Informacji Publicznej). W zgłoszeniu należy podać rodzaj, zakres i sposób realizowania robót budowlanych oraz termin rozpoczęcia budowy. Zgłoszenia należy dokonać minimum 21 dni przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych.

Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeśli w terminie 21 dni od dnia skutecznego doręczenia (w przypadku nałożenia na inwestora obowiązku uzupełnienia w terminie 21 dni od upływu terminu na uzupełnienie, bądź uzupełnienia) organ nie wniósł sprzeciwu w drodze decyzji lub nie wydał decyzji nakładającej obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę.
Dokumenty wymagane do zgłoszenia budowlanego:
  1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  2. Szkice lub rysunki domu do 35 m2 (rzuty budynku i elewacji wraz z ich wymiarami oraz usytuowanie budynku na działce np. na kopii mapy zasadniczej). Wystarczy uproszczona dokumentacja, amatorski opis i rysunki.
  3. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (w przypadku braku MPZP decyzja o warunkach zabudowy),
  4. Wymagane uzgodnienia, pozwolenia i opinie.

fot. extradom.pl

Projekt domu letniskowego o pow. do 35m2

Zgodnie z art. 29 Prawa budowlanego budowa domu letniskowego nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia


Jaki domek letniskowy wybrać?


Argumentem przemawiającym za budową domku letniskowego o niewielkiej powierzchni jest niski koszt realizacji inwestycji. Aby maksymalnie obniżyć koszty, należy zwrócić szczególną uwagę na projekt i rodzaj technologii wykorzystywanej przy budowie budynku. Dom powinien mieć prostą i zwartą bryłę przykrytą dwuspadowym dachem. Na koszty wpływ ma również sposób rozmieszczenia instalacji w budynku. Rozkład pomieszczeń powinien być funkcjonalny, pomieszczenia techniczne i sanitarne powinny znajdować się jak najbliżej siebie, aby ograniczyć długość potrzebnych rurociągów.

Klaudia Jastrzębska, Specjalista ds. Analiz i Rozwoju w Projekcie AMRON III, Analityk GIS

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: