eGospodarka.pl

eGospodarka.plNieruchomościAktualności › Nie każdy będzie mógł prowadzić biuro nieruchomości

Nie każdy będzie mógł prowadzić biuro nieruchomości

2021-06-14 09:41

Nie każdy będzie mógł prowadzić biuro nieruchomości

Nie każdy będzie mógł prowadzić biuro nieruchomości © BillionPhotos.com - Fotolia.com

31 października 2021 r. wejdą w życie niektóre przepisy nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw. Te regulacje mogą szczególnie zainteresować pośredników nieruchomości. Ich bowiem czekają znaczące zmiany. Jakie? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos - Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. - portal www.dzialkanadmorzem.pl.

Przeczytaj także: Agencje nieruchomości nie odpowiadają na maile

Unijna dyrektywa inicjuje zmianę przepisów


Zmiany w polskim prawie nie są polską inicjatywą. Zainicjowane zostały bowiem przez unijną dyrektywę V. W związku z jej uchwaleniem państwa członkowskie UE zobowiązano do podejmowania niezbędnych środków, które zapobiegną sytuacjom, w których osoby skazane za przestępstwa istotne z punktu widzenia celu dyrektywy mogłyby stać się beneficjentami rzeczywistymi podmiotów zajmujących się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami lub wspólnikami obejmującymi stanowiska zarządcze. Zauważono bowiem że przestępcy w zaskakująco szybkim tempie zmieniają swój sposób działania oraz bezproblemowo dostosowują się do nowej sytuacji. Niejednokrotnie za cel obierają sobie natomiast właśnie rynek nieruchomości, który ze względu na swoją szczególną rolę i rangę, wymaga wyjątkowej ochrony, w tym przede wszystkim prawnej – stwierdza Bartosz Antos.

Jak było wcześniej?


W stanie prawnym sprzed nowelizacji pośrednicy w obrocie nieruchomościami nie musieli spełniać praktycznie żadnych, dodatkowych warunków. Ustawa o gospodarce nieruchomościami, która powinna regulować te kwestie, nie zawierała na ten temat żadnej wzmianki. Sprecyzowano w niej jedynie definicję pośrednika nieruchomości. Zgodnie z art. 179a tej ustawy jest on przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Samo pośrednictwo w obrocie nieruchomościami polega natomiast na odpłatnym wykonywaniu czynności zmierzających do zawarcia przez inne osoby umów: nabycia lub zbycia nieruchomości, nabycia lub zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, najmu lub dzierżawy nieruchomości lub ich części, a także innych niż wskazane wcześniej, których przedmiotem są prawa do nieruchomości lub ich części. Zakres pośrednictwa określa z kolei zawierana między stronami umowa pośrednictwa. Nadto w ustawie o gospodarce nieruchomościami wskazano, że pośrednik podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Jeżeli natomiast wykonuje swoje czynności przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, podlega on również ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone działaniem tych osób.

fot. BillionPhotos.com - Fotolia.com

Nie każdy będzie mógł prowadzić biuro nieruchomości

Pośredników nieruchomości czekają zamiany w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw.


Co się zmieni?


31 października 2021 r. Do wskazanego katalogu przepisów dołączy art. 180a. Zgodnie z nim działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami może być wykonywana przez dwie kategorie podmiotów. Po pierwsze osobę fizyczną, która nie została prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwo, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej lub umyślne przestępstwo skarbowe. Po drugie natomiast osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, w której wspólnicy, którym powierzono prowadzenie spraw spółki, lub uprawnieni do reprezentacji spółki, lub członkowie organów zarządzających nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1, lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Nie tylko pośrednicy


Co przy tym istotne wymóg niekaralności, o którym mowa w dodanym art. 180a ustawy o gospodarce nieruchomościami, stosuje się również do osób kierujących wykonywaniem czynności związanych z prowadzeniem działalności w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz do tak zwanego beneficjenta rzeczywistego (w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu) podmiotu prowadzącego taką działalność – dodaje Bartosz Antos.

Bartosz Antos
Dyrektor ds. Nieruchomości | Saveinvest Sp. z o.o.
www.dzialkanadmorzem.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: