eGospodarka.pl

eGospodarka.plNieruchomościPorady › Podział nieruchomości bez decyzji. Jak to zrobić?

Podział nieruchomości bez decyzji. Jak to zrobić?

2022-03-29 10:00

Podział nieruchomości bez decyzji. Jak to zrobić?

Działka rolna © george kuna - Fotolia.com

Temat podziału nieruchomości najczęściej kojarzy się z długotrwałymi i żmudnymi postępowaniami administracyjnymi. W pewnych przypadkach wcale jednak nie musi tak być. Czasem podział gruntów możliwy jest bowiem bez decyzji. Jak to działa?

Przeczytaj także: Co blokuje podział nieruchomości?

Podział nieruchomości z planem i bez


Co do zasady podział nieruchomości jest bardzo sformalizowanym procesem. W całości regulują go przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wydzielenie mniejszych działek gruntu możliwe jest wtedy, gdy taki zabieg nie stoi w sprzeczności z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli dla danego terenu nie uchwalono planu miejscowego, to rozpatrując możliwość podzielenia nieruchomości trzeba natomiast patrzeć na ewentualną sprzeczność tej czynności z przepisami odrębnymi.

Istotna jest również zgodność zaplanowanego podziału z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Poza tym w obu przypadkach każda wydzielona działka musi mieć dostęp do drogi publicznej, w tym chociażby poprzez inną drogę wewnętrzną.

Podział niezgodny z planem i warunkami zabudowy


Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami regulują też pewne szczególne sytuacje, w których podziału można dokonać niezależnie od postanowień planu miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy. Chodzi w szczególności o przypadek zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej co najmniej dwoma budynkami, wydzielenia działki budowlanej jeżeli budynek zostać wzniesiony na tej działce przez samoistnego posiadacza w dobrej wierze.

Chodzi także o realizację roszczeń do części nieruchomości, realizację przepisów dotyczących przekształceń własnościowych albo wydzielenie części nieruchomości pod budowę drogi publicznej. Co do zasady podziału nieruchomości dokonuje się po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego i w drodze decyzji administracyjnej. Czasem można jednak nieco prościej.

Kiedy nie stosuje się przepisów u.g.n.?


Wskazanych wyżej przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami nie stosuje się w odniesieniu o nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i leśne. W przypadku braku planu miejscowego natomiast w odniesieniu do nieruchomości wykorzystywanych na cele rolne i leśne. Za takie grunty uważa się te wykazane w katastrze nieruchomości jako użytki rolne albo grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, a także wchodzące w skład nieruchomości rolnych użytki kopalne, nieużytki i drogi, jeżeli nie ustalono dla nich warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. We wskazanych przypadkach przewidziano uproszczoną procedurę podziału.

Jak działa uproszczony podział nieruchomości?


Nieruchomości rolne dzieli się zatem bez konieczności przeprowadzenia skomplikowanego i długotrwałego postępowania administracyjnego. Należy tylko spełnić jeden warunek – w taki sposób dokonać podziału, by w jego wyniku powstały działki o powierzchni co najmniej 0,3 hektara. Wówczas dokonany podział od razu ujawnia się w ewidencji gruntu. Właściciel nieruchomości musi jedynie sformułować stosowny wniosek, a także dołączyć do niego operat geodezyjny sporządzony przez uprawnioną do tego osobę.

Co przy tym istotne, podział nieruchomości dokonany w ten sposób nie może zostać przez nikogo zakwestionowany. Nie przewidziano bowiem żadnej procedury odwoławczej. Powstałe w wyniku podziału działki nie muszą też spełniać wymogu określonego w przepisach ustawy o gospodarce nieruchomościami, czyli posiadać dostępu do drogi publicznej.

fot. george kuna - Fotolia.com

Działka rolna

Podział nieruchomości rolnej nie rodzi konieczności przeprowadzenia skomplikowanego i długotrwałego postępowania administracyjnego


Czy to się opłaca?


Podział często umożliwia korzystniejszą sprzedaż nieruchomości. W przypadku kilkuhektarowych terenów rolnych dzięki niemu można zbyć teren nawet na rzecz nierolników. Do tego podział stanowi element dalszego dążenia do odrolnienia gruntu – zmiany przeznaczenia nieruchomości oraz wyłączenia jej z produkcji rolnej.

Robert Tomaszewski
Prezes Zarządu |

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: