eGospodarka.pl

eGospodarka.plNieruchomościAktualności › Księgi wieczyste dostępne on-line

Księgi wieczyste dostępne on-line

2014-07-09 10:13

Księgi wieczyste dostępne on-line

Księgi wieczyste dostępne on-line © vege - Fotolia.com

Księgi wieczyste są rejestrem publicznym, w którym to zapisane są informacje o wszystkich nieruchomościach, a więc ich stan prawny. Na podstawie zawartych w rejestrze informacji jest możliwe sprawdzenie zgodności informacji o danej nieruchomości ze stanem prawnym. Ważną zasadą ksiąg wieczystych jest rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych, która oznacza, iż czynność prawna w razie niezgodności ze stanem rzeczywistym to zapis w księdze rozstrzyga, kto ma prawo do danej nieruchomości.

Przeczytaj także: Elektroniczna księga wieczysta - zmiany

Zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece (art.2.), księgi wieczyste są jawne. Tak zwana jawność formalna oznacza, że każdy obywatel kraju ma prawo zapoznać się z dowolnym wpisem w księdze wieczystej. To pozwoliło wprowadzić do użytku publicznego dostęp do ich przeglądania bez jakichkolwiek opłat drogą elektroniczną. Dostęp do treści księgi wieczystej jest jednakże na tyle utrudniony, że należy znać jej numer. Ograniczenie to powoduje, że do wglądu w księgę może mieć jedynie właściciel nieruchomości bądź osoba do tego uprawniona.

Dostęp do ksiąg wieczystych został zreformowany myśl ustawy z dnia 24 maja 2013 roku wnioskodawca podmioty takie jak: sąd, prokuratura, organ kontroli skarbowej, organ podatkowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Najwyższa Izba Kontroli, służby specjalne, notariusze i komornicy sądowi, korzystając z centralnej bazy danych mogą bez znajomości numeru księgi otrzymać możliwość jej wyszukania i wglądu. Ministerstwo Sprawiedliwości mając na uwadze ochronę danych osobowych, którą powyższe instytucje zapewniają, dało im możliwość wyszukania ksiąg po nazwisku, numerze pesel, regon i geodezyjnym i po nazwie ulicy.

W dniu 1 lipca 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece, dzięki której za pośrednictwem strony internetowej będzie możliwość pobrania pliku PDF z odpisem księgi wieczystej. Usługa jest oczywiście odpłatna. Po wydrukowaniu odpis księgi będzie mieć moc dokumentu, o wartości tradycyjnego odpisu.

fot. vege - Fotolia.com

Księgi wieczyste dostępne on-line

W dniu 1 lipca 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece, dzięki której za pośrednictwem strony internetowej będzie możliwość pobrania pliku PDF z odpisem księgi wieczystej. Usługa jest oczywiście odpłatna.


Nowe przepisy umożliwią także składanie online wniosku o wydanie dokumentu w postaci papierowej, który zostanie przesłany przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych wnioskodawcy drogą pocztową. Ponadto możliwa będzie weryfikacja, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, samodzielnie wydrukowanych dokumentów w sposób umożliwiający ustalenie faktu ich wydania przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych i sprawdzenia, czy treść dokumentu nie uległa zmianie od czasu wydania tego dokumentu.

Reforma ta na pewno wpłynie pozytywnie zarówno na pracę urzędów, czy prawników, ale również ułatwi życie zwykłemu ”Kowalskiemu”. Dostęp on-line do ksiąg wieczystych pozwoli na szybkie sprawdzenie nieruchomości przed zakupem czy inną transakcją. Do tej pory zdarzało się czekać w bardzo długich kolejkach aby uzyskać dostęp do księgi wieczystej w formie papierowej. Co więcej dostęp przez Internet daje również komfort zapoznania się z informacjami zawartymi w rejestrze. Mamy więcej czasu by przeanalizować księgę wieczystą, zastanowić się nad znaczeniem zawartych w niej informacji. Nawet możemy udać się o poradę do specjalisty z wydrukiem księgi, bez konieczności straty czasu na wizytę w sądzie wieczysto księgowym.

Mam również nadzieje, iż rozwiązanie to przyspieszy proces egzekucji należności. Proces szukania składników majątku nieuczciwego dłużnika będzie dla Komorników dużo łatwiejszy i tym samym wierzyciele będą szybciej zaspakajani.
A to jeszcze nie koniec zmian w księgach wieczystych, w pierwszym kwartale 2015 roku powinniśmy spodziewać się jeszcze większego przełomu w informatyzacji czynności związanych z księgami wieczystymi. Notariusze, komornicy sądowi i naczelnicy urzędów skarbowych dostaną obowiązek składania wniosku o wpis do księgi wieczystej drogą elektroniczną. Wartością tego rozwiązania będą automatyczne wzmianki w księdze wieczystej.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: