eGospodarka.pl

eGospodarka.plNieruchomościAktualności › Księgi wieczyste z łatwiejszym dostępem

Księgi wieczyste z łatwiejszym dostępem

2014-07-08 12:21

Księgi wieczyste z łatwiejszym dostępem

Księgi wieczyste z łatwiejszym dostępem © anyaberkut - Fotolia.com

W dniu 1 lipca 2014 r. weszła w życie część przepisów ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2013 r., poz. 941, ze zm., dalej "nowelizacja"). Celem ww. przepisów, podobnie jak całej nowelizacji, jest faktyczna realizacja zasady jawności ksiąg wieczystych, poprzez ustawowe zagwarantowanie łatwego i szybkiego dostępu do ich treści za pośrednictwem systemu informatycznego, a także umożliwienie uzyskiwania tą drogą wydruków ksiąg wieczystych posiadających moc odpisów wydawanych przez sądy.

Przeczytaj także: Elektroniczna księga wieczysta - zmiany

Istotną z praktycznego punktu wiedzenia zmianą przewidzianą przez nowelizację jest wprowadzenie możliwości samodzielnego wydrukowania odpisu lub wyciągu z księgi wieczystej, bądź zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej, uzyskanych z systemu teleinformatycznego. Wygenerowany w ten sposób wydruk będzie miał moc dokumentu wydawanego przez sąd, czyli moc taką samą, jaką do tej pory miały tylko odpisy sporządzane w formie tradycyjnej przez sądy.

Inaczej niż w przypadku informacji odpowiadających odpisowi aktualnemu z Krajowego Rejestru Sądowego (które od pewnego czasu można samodzielnie pozyskiwać w Internecie), w przypadku odpisów i zaświadczeń z ksiąg wieczystych w formie wydruków, ich uzyskiwanie nadal będzie wiązało się z opłatami. Opłaty te są jednak niższe niż opłaty za tradycyjne odpisy.

Innym, bardzo ważnym z praktycznego punktu widzenia rozwiązaniem wprowadzonym przez nowe przepisy, jest dopuszczenie wielokrotnego, nieograniczonego wyszukiwania ksiąg wieczystych przez określone podmioty (komorników, notariuszy, organy ścigania itp.), na podstawie zgody Ministra Sprawiedliwości wydawanej w drodze decyzji.

fot. anyaberkut - Fotolia.com

Księgi wieczyste z łatwiejszym dostępem

Przepisy, które weszły w życie z dniem 1 lipca 2014 r., wprowadziła rozwiązania, które mają umożliwić łatwiejszy i szybszy dostęp do treści ksiąg wieczystych zakładanych i prowadzonych w formie elektronicznej.


Zmiana ta jest bardzo istotna zwłaszcza dla komorników. Dzięki niej, powstanie możliwość wyszukiwania ksiąg wieczystych nie tylko po numerze księgi wieczystej, ale także np. według nazwiska właściciela. To zaś znacznie ułatwi komornikom poszukiwanie nieruchomości dłużników, z których może być prowadzona egzekucja. Wcześniej bowiem, w sytuacji gdy wierzyciel nie znał numerów ksiąg wieczystych nieruchomości dłużnika, ustalenie nieruchomości należących do dłużnika przez komornika mogło być znacznie utrudnione.

Podsumowując, nowelizacja, a w tym nowe przepisy, które weszły w życie z dniem 1 lipca 2014 r., wprowadziła rozwiązania, które mają umożliwić łatwiejszy i szybszy dostęp do treści ksiąg wieczystych zakładanych i prowadzonych w formie elektronicznej. Najistotniejsze zmiany w tym zakresie polegają na umożliwieniu uzyskiwania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wydruków odpisów ksiąg wieczystych mających moc dokumentów urzędowych. Ponadto, na podstawie przepisów nowelizacji obowiązujących od dnia 1 lipca 2014 r., stworzono możliwość wyszukiwania ksiąg wieczystych, przez uprawnione podmioty (w tym komorników), także przy wykorzystaniu innych kryteriów wyszukiwania, niż tylko numer księgi wieczystej (takich jak np. nazwisko właściciela, adres itp.). Przyjęte zmiany, zwłaszcza w zakresie umożliwienia łatwiejszego wyszukiwania ksiąg wieczystych przez komorników, mogą pozytywnie wpłynąć na zwiększenie skuteczności egzekucji, w przypadku dłużników ukrywających przed wierzycielami własność nieruchomości.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: