eGospodarka.pl

eGospodarka.plNieruchomościPorady › Wpis do księgi wieczystej krok po kroku. Cz. 2

Wpis do księgi wieczystej krok po kroku. Cz. 2

2018-02-06 00:33

Wpis do księgi wieczystej krok po kroku. Cz. 2

Ile zapłacimy za wpis do księgi wieczystej? © Andrey Popov - Fotolia.com

W poprzedniej części poradnika wyjaśnione zostało, jakie informacje zawiera każdy z poszczególnych działów księgi wieczystej. Omówiona została także kwestia kto i w jakich okolicznościach powinien dokonywać wpisów w księdze wieczystej.

Przeczytaj także: Wpis do księgi wieczystej krok po kroku. Cz.1

Dokumenty potrzebne do wpisu


Przy dokonywaniu wpisu do księgi wieczystej należy mieć ze sobą dowód osobisty oraz oryginały dokumentów, które potwierdzą posiadane prawa do nieruchomości ujętej w danej księdze wieczystej. Będą to zatem akty notarialne, orzeczenia sądowe, decyzje administracyjne. Warto mieć na uwadze, że przedstawione przy dokonywaniu wpisu dokumenty nie są zwracane do właścicieli nieruchomości – podkreśla Robert Tomaszewski z portalu www.mielnomolo.pl.
Trafiają one bowiem do archiwum akt księgi wieczystej nieruchomości, a dany sąd może udostępnić je do wglądu.

W przypadku natomiast, gdy dana nieruchomość nie posiada jeszcze księgi wieczystej, przed dokonaniem właściwego wpisu należy ją założyć. W takiej sytuacji złożony powinien zostać jeden wniosek, w którym zawarta zostanie zarówno prośba o założenie księgi, jak i o dokonanie w niej wpisu posiadanego prawa własności. Dalsze formalności i konieczne do wpisu dokumenty są takie same, jak w przypadku dokonywania jedynie wpisu do już założonej księgi.
Po złożeniu przez właściciela nieruchomości wniosku o dokonanie wpisu w księdze wieczystej, sąd podda kontroli zarówno treść tego wniosku, jak i treść i formę dołączonych do niego dokumentów oraz obecną treść księgi. Wpis nie będzie mógł zostać dokonany, jeśli wystąpi sprzeczność pomiędzy treścią księgi a dokumentem, który ma stanowić jego podstawę – przypomina Robert Tomaszewski z portalu www.mielnomolo.pl.

fot. Andrey Popov - Fotolia.com

Ile zapłacimy za wpis do księgi wieczystej?

Opłatę stałą w wysokości 200 zł zapłacimy od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego bądź ograniczonego prawa rzeczowego.


Jeśli natomiast kontrola nie wykaże żadnych nieprawidłowości to wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie i dojdzie do wpisu. Sąd nie wydaje postanowienia o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku – właściciel zostaje zawiadomiony dopiero o dokonaniu wpisu.

Ile zapłacimy za wpis?


Opłatę stałą w wysokości 200 zł zapłacimy od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego bądź ograniczonego prawa rzeczowego. Jeśli z kolei chcemy dokonać wpisu udziału w prawie pobierana jest część tej opłaty stałej, ale nie mniejsza niż 100 zł – informuje Robert Tomaszewski z portalu www.mielnomolo.pl.
Za wpis w księdze wieczystej prawa własności, użytkowania wieczystego bądź spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działku spadku albo zniesienia współwłasności zapłacimy 150 zł. Tyle samo musimy uiścić za dokonanie wpisu własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej miedzy małżonkami; wpisu własności nieruchomości rolnej o powierzchni nieprzekraczającej 5 ha; wpisu praw osobistych i roszczeń oraz za zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych.

Robert Tomaszewski
Prezes Saveinvest
,

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: