eGospodarka.pl

eGospodarka.plNieruchomościPorady › Wpis do księgi wieczystej krok po kroku. Cz.1

Wpis do księgi wieczystej krok po kroku. Cz.1

2018-02-05 09:01

Wpis do księgi wieczystej krok po kroku. Cz.1

Wpisu do księgi wieczystej mozna dokonać online © Andrey Popov - Fotolia.com

Jak dokonać wpisu w księdze wieczystej krok po kroku, czyli kto może dokonać wpisu, jakie formalności będą obowiązywać, jakie dokumenty należy przygotować oraz jaką opłatę należy uiścić z tego tytułu?

Przeczytaj także: Co skrywa księga wieczysta i co możemy z niej wyczytać?

Co zawiera księga wieczysta?


Stan prawny nieruchomości określany jest w prowadzonej dla niej księdze wieczystej. Dział pierwszy księgi wieczystej zawiera informacje o położeniu i powierzchni nieruchomości wraz z jej oznaczeniami geodezyjnymi. Znajdziemy tam również informacje o zabudowaniach oraz sposobie użytkowania nieruchomości. W dziale drugim znajdą się informacje o właścicielu, użytkowniku wieczystym, posiadaczu samodzielnego własnościowego prawa. Dział trzeci zawiera wpisy dotyczące różnych roszczeń - takich jak prawa pierwokupu czy dzierżawy. Ten dział informuje również, czy na działce nie zostały ustanowione służebności gruntowe obciążające nieruchomość. Dowiemy się zatem przykładowo czy przez teren nieruchomości nie przebiega ustanowiona na rzecz właściciela sąsiedniej działki droga konieczna, lub czy nie doszło do ustanowienia służebności przesyłu. W tym dziale uwzględnione są także informacje o wszczętych postępowaniach egzekucyjnych. W czwartym, ostatnim dziale, dokonywane są wpisy dotyczące hipoteki - jej wysokości, rodzaju waluty w jakim została zaciągnięta, kto dokonał takiego wpisu.
Na chwilę obecną wszystkie księgi wieczyste mają formę elektroniczną – oznacza to, że wszelkie sprawy związane z księgami można załatwić przez Internet. Mowa tu o zarówno możliwości sprawdzenia treści interesującej nas księgi wieczystej, uzyskiwania odpisów czy dokonania odpowiednich wpisów – informuje Robert Tomaszewski z portalu www.mielnomolo.pl.

fot. Andrey Popov - Fotolia.com

Wpisu do księgi wieczystej mozna dokonać online

Na chwilę obecną wszystkie księgi wieczyste mają formę elektroniczną – oznacza to, że wszelkie sprawy związane z księgami można załatwić przez Internet.


Kto i kiedy powinien dokonać wpisu?


Wniosek o dokonanie wpisu do księgi wieczystej powinien zostać złożony przez właściciela danej nieruchomości, osobę, na rzecz którą ma nastąpić wpis, bądź przez osobę, której prawo ma zostać ujawnione w księdze. Warto pamiętać, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, każdy właściciel nieruchomości powinien niezwłocznie złożyć wniosek o ujawnienie swojego prawa w księdze wieczystej – podkreśla Robert Tomaszewski z portalu www.mielnomolo.pl.

Obowiązek złożenia wniosku do sądu wieczystoksięgowego o wpis do księgi wieczystejciąży na właścicielu nieruchomości w sytuacji, gdy: istniejąca księga wieczysta wymaga uaktualnienia; doszło do podziału nieruchomości; zamknięcia księgi wieczystej; ustanowienia służebności przesyłu bądź służebności drogi koniecznej; ustanowienia hipoteki; przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w wprawo własności. Co więcej, wpisu wymagać będzie także nabycie nieruchomości – chodzi tu o konieczność złożenia wniosku o dołączenie nieruchomości do już istniejącej księgi. Ponadto wpisem do księgi wieczystej powinno zostać potwierdzone nabycie nieruchomości w ramach spadku.
Dokonanie wpisu – przykładowo prawa własności czy hipoteki – może odbyć się poprzez przesłanie właściwego wniosku pocztą bądź osobiście. Co więcej, wpis do księgi wieczystej może zostać dokonany przez notariusza tego samego dnia co dopełniona przez niego czynność notarialna. Wniosek o wpis składany jest do sądu wieczystoksięgowego na piśmie, na urzędowym formularzu, w którym podane powinny zostać dane osoby dokonującej wpis wraz z informacją o przysługującym jej tytule do nieruchomości – podkreśla Robert Tomaszewski z portalu www.mielnomolo.pl.
Należy pamiętać także o konieczności wypełnienia dodatkowego formularza, w sytuacji, gdy właściciela bądź osobę posiadającą inny tytuł prawny do nieruchomości ma reprezentować ustanowiony pełnomocnik. Formularze te dostępne są na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

W kolejnej części poradnika: jakie dokumenty wymagane będą przy dokonywaniu wpisów do ksiąg wieczystych? Ile kosztuje dokonanie takich wpisów?

Robert Tomaszewski
Prezes Saveinvest, ,

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: