eGospodarka.pl

eGospodarka.plNieruchomościPorady › Zgłoszenie z projektem: czy potrzebne są dziennik budowy i tablica informacyjna?

Zgłoszenie z projektem: czy potrzebne są dziennik budowy i tablica informacyjna?

2016-08-11 08:31

Zgłoszenie z projektem: czy potrzebne są dziennik budowy i tablica informacyjna?

Budowa domu © Eléonore H - Fotolia.com

Najnowsze przepisy Prawo budowlanego zezwalają na budowę bez pozwolenia, a jedynie w oparciu o zgłoszenie. Czy w takiej sytuacji istnieje obowiązek prowadzenia dziennika budowy oraz umieszczenia tablicy informacyjnej.

Przeczytaj także: Tablica informacyjna na budowie - kto i kiedy musi ją powiesić?

Znowelizowane prawo


Znowelizowane prawo budowlane zawiera katalog obiektów, które mogą zostać wzniesione bez uzyskania decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę, a jedynie w oparciu o zgłoszenie. Powstaje zatem pytanie, czy przy realizacji wymienionych przez ustawodawcę zamierzeń budowlanych inwestorzy zobowiązani są do prowadzenia dziennika budowlanego oraz wywieszenia odpowiedniej tablicy informacyjnej?

Minister Infrastruktury i Rozwoju wprowadził do rozporządzenia w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia kilka istotnych zmian, które mają za cel dostosowanie wymogów do obowiązującego od czerwca 2015 roku nowego prawa budowlanego. Zgodnie z tymi zmianami obowiązek prowadzenia dziennika oraz umieszczenia na terenie budowy tablicy informacyjnej został podtrzymany również dla obiektów, które mogą być wzniesione w oparciu o zgłoszenie. Brak takiej dyrektywy w znowelizowanym prawie budowlanym przysparzał wielu problemów i nieporozumień, dlatego ustawodawca zdecydował się na zmiany.

Co w dzienniku?


Dla przypomnienia, zgodnie z art. 45 § 1 prawa budowlanego dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania takich robot, które dokumentowane są w formie wpisów, a mają znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy, rozbiórki lub montażu. Dziennik budowlany musi być prowadzony w taki sposób, aby z dokonywanych w nim wpisów bezpośrednio wynikała kolejność zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót budowlanych. Ponad to wpisy winny być dokonywane w sposób trwały i czytelny na oryginałach i kopiach stron, w porządku chronologicznym, co ma uniemożliwić osobom do tego uprawnionym dokonania jakichkolwiek późniejszych uzupełnień. Jest to różnoznaczne z faktem, że dziennika nie będzie można uzupełniać wstecz. Do dokonywania wpisów w dzienniku budowlanym upoważnieni są: inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant, kierownik budowy, kierownik robót budowlanych, osoby wykonujące czynności geodezyjne w obrębie terenu budowy oraz pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów, które w ramach dokonywanych czynności kontrolnych sprawdzają, czy na danej budowie przestrzegane są odpowiednie przepisy - przypomina Robert Tomaszewski z portalu www.grunttozysk.pl.
Dziennik budowlany należy prowadzić odrębnie dla każdego obiektu budowlanego wymagającego pozwolenia na budowę lub podlegającego obowiązkowi zgłoszenia.

Przydatne linki:
- Prawo budowlane


Co na tablicy?


Z kolei tablica informacyjna musi zostać umieszczona przez kierownika budowy, w sposób trwały i odpowiednio zabezpieczony przed zniszczeniem, w obrębie terenu budowy w miejscu widocznym od strony drogi publicznej (lub też dojazdu do takiej drogi), na takiej wysokości, aby nie było kłopotów z jej odczytaniem. Tablica powinna zostać wykonanej ze sztywnej płyty tablicy koloru żółtego, o kształcie prostokąta o wymiarach 90 cm x 70 cm. Napisy na tablicy muszą zostać wykonane w sposób trwały i czytelny, literami i cyframi koloru czarnego, których wysokość musi przekraczać 4 cm.

fot. Eléonore H - Fotolia.com

Budowa domu

Przy budowie domu na podstawie zgłoszenia należy prowadzić dziennik budowlany.


Tablica informacyjna musi zawierać: określenie rodzaju przeprowadzanych na danym terenie robót budowlanych oraz adres prowadzenia takich robót; numer pozwolenia na budowę (jeśli było konieczne do uzyskania) wraz z nazwą, adresem oraz numerem telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego; imię i nazwisko lub też nazwę (firmy), adres oraz numer telefonu inwestora; imię i nazwisko lub też nazwę (firmy), adres oraz numer telefonu wykonawcy lub wykonawców robót budowlanych. Ponad to należy na tablicy informacyjnej umieścić imiona, nazwiska, adresy wraz z numerami telefonów takich osób jak: kierownika budowy, kierownika robót, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektantów. Niezbędne jest także wypisanie telefonów alarmowych – policji, straży pożarnej, pogotowia.

Saveinvest Sp. z o. o.,

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: