eGospodarka.pl

eGospodarka.plNieruchomościPorady › Tablica informacyjna na budowie - kto i kiedy musi ją powiesić?

Tablica informacyjna na budowie - kto i kiedy musi ją powiesić?

2016-10-05 00:25

Tablica informacyjna na budowie - kto i kiedy musi ją powiesić?

Budowa © JOVO - Fotolia.com

Zgodnie z prawem za powieszenie tablicy informacyjnej na terenie budowy odpowiedzialny jest kierownik budowy, jednak tylko w sytuacji, gdy wymagała ona uzyskania pozwolenia na budowę.

Przeczytaj także: Zgłoszenie z projektem: czy potrzebne są dziennik budowy i tablica informacyjna?

Najważniejszym, z punktu widzenia inwestora, który zastanawia się czy na terenie jego budowy niezbędne będzie usytuowanie tablicy informacyjnej, jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Zgodnie z zawartymi tam przesłankami osobą bezpośrednio odpowiedzialną za powieszenie takiej tablicy jest kierownik budowy. Tablica informacyjna musi zostać wywieszona tylko na terenie takiej budowy, która, zgodnie z prawem budowlanym, wymagała uzyskania przez inwestora pozwolenia na budowę.

Co do zasady tablica informacyjna musi zostać umieszczona (w sposób trwały i odpowiednio zabezpieczony przed zniszczeniem) w obrębie terenu budowy w miejscu widocznym od strony drogi publicznej (lub też dojazdu do takiej drogi), na takiej wysokości, aby nie było kłopotów z jej odczytaniem.

Warto także pamiętać, że rozporządzenie ministra jest bardzo restrykcyjne jeśli chodzi o określenie dokładnych cech tablic informacyjnych. Kierownik budowy zobowiązany jest bowiem do umieszczenia wykonanej ze sztywnej płyty tablicy koloru żółtego, o kształcie prostokąta o wymiarach 90 cm x 70 cm. Napisy na tablicy muszą zostać wykonane w sposób trwały i czytelny, literami i cyframi koloru czarnego, których wysokość musi przekraczać 4 cm.

fot. JOVO - Fotolia.com

Budowa

Za powieszenie tablicy informacyjnej na terenie budowy odpowiedzialny jest kierownik budowy, jednak tylko w sytuacji, gdy wymagała ona uzyskania pozwolenia na budowę.


Tablica informacyjna musi zawierać: określenie rodzaju przeprowadzanych na danym terenie robót budowlanych oraz adres prowadzenia takich robót; numer pozwolenia na budowę wraz z nazwą, adresem oraz numerem telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego; imię i nazwisko lub też nazwę (firmy), adres oraz numer telefonu inwestora; imię i nazwisko lub też nazwę (firmy), adres oraz numer telefonu wykonawcy lub wykonawców robót budowlanych. Ponadto należy na tablicy informacyjnej umieścić imiona, nazwiska, adresy wraz z numerami telefonów takich osób jak: kierownika budowy, kierownika robót, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektantów. Niezbędne jest także wypisanie telefonów alarmowych – policji, straży pożarnej, pogotowia.

Zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane kierownik budowy zobowiązany jest również do umieszczenia, oprócz omawianej powyżej tablicy, ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia – przypomina Bartosz Antos z portalu www.grunttozysk.pl.

Ogłoszenie takie powinno zawierać: przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót budowlanych, maksymalną liczę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach oraz informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: