eGospodarka.pl

eGospodarka.plNieruchomościPorady › Likwidacja szkód po pożarze budynku rolniczego

Likwidacja szkód po pożarze budynku rolniczego

2019-05-06 12:40

Likwidacja szkód po pożarze budynku rolniczego

Pożar gospodarstwa rolnego © yuri - Fotolia.com

Dane Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej wskazują, że w minionym roku na terenie całej Polski ogień zajął 2 969 budynków rolniczych. Pożary najczęściej wybuchały w województwie mazowieckim (400 razy), lubelskim (278) oraz wielkopolskim (258). Najspokojniej było z kolei w woj. opolskim (68). Warto pamiętać, że tego rodzaju nieruchomości podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu. Czego zatem należy się spodziewać w związku z likwidacją szkód po pożarze budynku rolniczego?

Przeczytaj także: Gospodarstwo rolne: co powinno obejmować ubezpieczenie?

Na wstępie warto przypomnieć, że w kategorii budynku rolniczego mieszczą się takie nieruchomości jak:
 • budynki i instalacje przerobu produktów rolnych,
 • obiekty inwentarskie,
 • obiekty hodowlane,
 • obiekty magazynowe (stodoły),
 • szklarnie,
 • budynki gospodarcze (szopy, komórki, wiaty, kotłownie - bez garaży).

- Zgodnie z ustawowym wymogiem rolnicy muszą posiadać ubezpieczenie każdego budynku wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego. Dotyczy to obiektów o powierzchni powyżej 20 m2, trwale związanych z gruntem, wydzielonych z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadających fundamenty i dach. Polisa ma za zadanie chronić majątek rolnika przed skutkami pożaru, ale również innych zdarzeń losowych, m.in. huraganu, deszczu nawalnego, gradu, uderzenia pioruna, powodzi czy podtopienia. Zakres ochrony obowiązkowego ubezpieczenia oraz zasady likwidacji szkód są określone ustawą - mówi Rafał Mosionek, zastępca Prezesa Compensy nadzorujący likwidację szkód.

Podkreślenia wymaga również, że rolnik nie może ubezpieczyć budynku rolniczego zużytego w 100% lub przeznaczonego do rozbiórki.

fot. yuri - Fotolia.com

Pożar gospodarstwa rolnego

Jak wygląda likwidacja szkód po pożarze budynku rolniczego?


Jak wygląda likwidacja szkód po pożarze budynku rolniczego?


Obowiązkowe ubezpieczenie oparte jest na systemie ryzyk nazwanych. Oznacza to, że tylko szkody oparte na konkretnej przyczynie, wskazanej w ustawie będą objęte zakresem ubezpieczenia. W sytuacji, gdy ubezpieczyciel otrzyma zawiadomienie o powstaniu szkody, zobowiązany jest w terminie 7 dni poinformować ubezpieczającego , jakie dokumenty będą wymagane. Jednocześnie podejmuje działania zmierzające do ustalenia stanu faktycznego zdarzenia losowego, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości ewentualnego odszkodowania. W tym celu niezbędne jest dokonanie oględzin miejsca szkody.

Najczęściej wymagana dokumentacja dla szkód pożarowych w budynkach rolniczych to:
 • tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny, odpis księgi wieczystej),
 • potwierdzenie, że budynki wchodzą w skład gospodarstwa rolnego,
 • kopia protokołu z działania straży pożarnej,
 • kopie ostatnich sprzed szkody protokołów z przeglądów: kominowego oraz instalacji elektrycznej (jeżeli były wykonywane),
 • rachunek bankowy, na który powinno wpłynąć odszkodowanie.

- Na podstawie otrzymanych dokumentów, opisu zdarzenia oraz po wizycie rzeczoznawcy na miejscu zdarzenia ubezpieczyciel ocenia wysokość szkody. W tym celu korzysta z własnych, aktualizowanych każdego roku cenników, bądź kosztorysu wystawionego przez podmiot zajmujący się odbudową lub remontem zniszczonego budynku – dodaje Rafał Mosionek z Compensy.

W tym kontekście warto wspomnieć, że zapisy ustawy zawierają listę szkód, które nie podlegają ochronie ubezpieczeniowej. Rolnik nie będzie mógł skorzystać z ubezpieczenia, jeśli szkoda jest wynikiem umyślnego działania lub tzw. rażącego niedbalstwa jego czy osoby, za którą jest odpowiedzialny lub która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym Ochronie ubezpieczeniowej nie podlegają także szkody górnicze oraz powstałe wskutek trzęsienia ziemi.
- Należy też mieć świadomość, że w ramach obowiązkowego ubezpieczenia budynków objęte są ochroną wyłącznie budynki rolnicze , natomiast ubezpieczenie to nie obejmuje innych elementów, składających się na majątek rolnika. Dlatego podstawowy, ustawowy zakres ochrony rolnicy bardzo często rozszerzają o dobrowolne ubezpieczenia, dzięki czemu ochroną ubezpieczeniową objęte mogą być m.in ruchomości (przedmioty znajdujące się w budynkach), sprzęt i maszyny rolnicze czy ziemiopłody – komentuje Rafał Mosionek.

Likwidacja szkód z dobrowolnych ubezpieczeń przeprowadzana jest zgodnie z tzw. OWU, czyli ogólnymi warunkami ubezpieczenia, określającymi zasady, na jakich ubezpieczyciel obejmuje ochroną majątek.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: