eGospodarka.pl

eGospodarka.plNieruchomościGrupypl.misc.budowanie › Ołowiane paliwo lotnicze a środowisko naturalne Środa, 20 listopada 2019 r. Statki powietrzne zasilane ołowiową benzyną lotniczą (avgas) są wykorzystywane do wielu krytycznych celów, w tym podróży służbowych i osobistych, lotów instruktażowych, bada
Ilość wypowiedzi w tym wątku: 1

 • 1. Data: 2022-10-05 10:15:12
  Temat: Ołowiane paliwo lotnicze a środowisko naturalne Środa, 20 listopada 2019 r. Statki powietrzne zasilane ołowiową benzyną lotniczą (avgas) są wykorzystywane do wielu krytycznych celów, w tym podróży służbowych i osobistych, lotów instruktażowych, bada
  Od: a a <m...@g...com>

  Ołowiane paliwo lotnicze a środowisko naturalne
  Środa, 20 listopada 2019 r.

  Statki powietrzne zasilane ołowiową benzyną lotniczą (avgas) są wykorzystywane do
  wielu krytycznych celów, w tym podróży służbowych i osobistych, lotów
  instruktażowych, badań lotniczych, rolnictwa, gaszenia pożarów, egzekwowania prawa,
  nagłych przypadków medycznych i ekspresowego przewozu towarów.

  Co to jest avgas?
  Avgas jest specjalistycznym paliwem używanym do zasilania samolotów z silnikami
  tłokowymi. Benzyna lotnicza jest złożoną mieszaniną węglowodorów, które różnią się
  znacznie pod względem właściwości fizycznych i chemicznych. Właściwości benzyny
  lotniczej muszą być odpowiednio zrównoważone, aby zapewnić niezawodne i bezpieczne
  działanie silnika w szerokim zakresie warunków pracy samolotu. Producenci zazwyczaj
  certyfikują swoje silniki i samoloty, aby pracowały na paliwach spełniających normy
  Amerykańskiego Stowarzyszenia Materiałów Badawczych (ASTM) lub inne normy konsensusu,
  takie jak normy obronne Wielkiej Brytanii lub normy wojskowe Stanów Zjednoczonych,
  które regulują chemiczne, fizyczne i użytkowe właściwości awgazu.

  Różne gatunki awgazu są identyfikowane przy użyciu Motor Octane Number (MON) w
  połączeniu z następującymi oznaczeniami alfabetycznymi wskazującymi na zawartość
  ołowiu: niskoołowiowy (LL); bardzo niskoołowiowy (VLL); lub bezołowiowy (UL).

  Mimo że istnieją różne normy ASTM dla awgazu, prawie cały obecny na rynku
  amerykańskim awgaz to awgaz o niskiej zawartości ołowiu, 100 MON (100LL). Ten rodzaj
  awgazu spełnia wymagania wszystkich silników tłokowych wykorzystujących awgaz,
  niezależnie od ich poziomu wydajności. Samoloty odrzutowe i turbośmigłowe nie
  korzystają z awgazu, lecz z paliw bardzo podobnych do nafty, która nie zawiera
  dodatku ołowiu.

  Dlaczego oktan jest tak ważny?
  Oktan jest miarą wydajności paliwa podczas spalania w komorze spalania silnika. Jest
  to miara odporności benzyny na detonację lub "pukanie". Oktan jest ważny dla
  bezpiecznej pracy silnika samolotu lub samochodu. Silniki o wysokim stopniu
  sprężania i dużej pojemności skokowej, takie jak te znajdujące się w wielu
  wysokowydajnych samolotach z silnikami tłokowymi, wymagają paliw wysokooktanowych,
  aby detonacja, czyli niekontrolowany zapłon paliwa w komorze spalania, nie
  spowodowała uszkodzenia tłoków i innych elementów silnika, a w konsekwencji jego
  awarii. Silniki o wysokich osiągach pozwalają samolotowi pracować z większymi
  prędkościami i z większym obciążeniem użytkowym, ale silniki te wymagają wyższej
  oktanowej awgazu. Eksploatacja samolotowych lub samochodowych silników tłokowych na
  paliwach o niższej liczbie oktanowej niż wymagają może spowodować uszkodzenie w
  wyniku spalania stukowego, ale generalnie bezpieczna jest eksploatacja silników
  tłokowych na paliwach o wyższej liczbie oktanowej niż ich minimalne wymagania. Innymi
  słowy, można bezpiecznie podnieść liczbę oktanów, ale nie obniżyć.

  Co to jest Tetraetyloołów (TEL)?
  TEL jest związkiem organicznym, który zawiera ołów i w małych ilościach jest bardzo
  skuteczny w podnoszeniu liczby oktanowej. Zakaz stosowania TEL w gazach samochodowych
  był wprowadzany stopniowo przez kilka lat i został w dużej mierze zakończony do 1986
  roku, co spowodowało znaczne zmniejszenie emisji ołowiu do środowiska. TEL nie został
  jeszcze zakazany do stosowania w gazie lotniczym, ponieważ obecnie nie jest dostępna
  żadna bezpieczna operacyjnie alternatywa.

  Czy TEL jest toksyczny?
  Wszystkie formy ołowiu są toksyczne w przypadku wdychania lub spożycia. Ołów może
  wpływać na zdrowie człowieka na kilka sposobów, w tym wpływ na układ nerwowy,
  czerwone krwinki i układ sercowo-naczyniowy i odpornościowy. Niemowlęta i małe
  dzieci są szczególnie wrażliwe na nawet niskie poziomy ołowiu, co może przyczynić się
  do problemów z zachowaniem i uczeniem się oraz obniżenia IQ u Dzieci mają zwiększoną
  wrażliwość ze względu na ich rozwijający się układ nerwowy.

  Jak regulowane są emisje z samolotów?
  Zgodnie z ustawą o czystym powietrzu (CAA), Agencja Ochrony Środowiska (EPA) ma prawo
  (w porozumieniu z FAA) do regulowania emisji z samolotów. CAA określa, że przy
  ustalaniu standardów agencje muszą brać pod uwagę czas potrzebny na opracowanie
  wymaganej technologii, koszty i nie mogą mieć negatywnego wpływu na bezpieczeństwo
  samolotów lub hałas. Obecnie nie istnieją żadne przepisy dotyczące emisji ze statków
  powietrznych wykorzystujących paliwo ołowiowe. Jednakże FAA egzekwuje istniejące
  normy emisji dla komercyjnych samolotów odrzutowych i silników poprzez proces
  certyfikacji silników. Producenci komercyjnych silników odrzutowych zareagowali na
  wymagania dotyczące redukcji emisji poprzez zmiany technologiczne, ulepszając
  konstrukcje i wydajność silników odrzutowych. Jeśli EPA stwierdzi, że emisje z
  samolotów stanowią zagrożenie dla zdrowia publicznego lub dobrobytu, może ustanowić
  limity emisji z samolotów, a następnie FAA ma prawo do regulowania emisji z samolotów
  poprzez opracowanie norm dotyczących składu lub właściwości chemicznych i fizycznych
  paliwa lotniczego lub dodatku do paliwa.

  Dlaczego nadal używać paliwa ołowiowego?
  Przede wszystkim stosowanie paliw ołowiowych jest kwestią bezpieczeństwa
  operacyjnego, ponieważ bez dodatku TEL poziom oktanów byłby zbyt niski dla niektórych
  silników, a stosowanie paliwa o niższej liczbie oktanów niż wymagana mogłoby
  doprowadzić do awarii silnika. W związku z tym dodatek TEL nie został zakazany w

strony : [ 1 ]


Szukaj w grupach

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1