eGospodarka.pl

eGospodarka.plNieruchomościPorady › Przeglądy budynków a prawo budowlane

Przeglądy budynków a prawo budowlane

2010-12-23 11:04

Jakie przeglądy budynków wymagane są prawem budowlanym? Jak często trzeba wykonywać przeglądy techniczne poszczególnych instalacji? Co grozi zarządcy lub właścicielowi budynku, który zaniedba obowiązek przeprowadzenia kontroli w obiekcie budowlanym?
Obowiązek a bezpieczeństwo

Zgodnie z 62 art. ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) zarówno właściciele jak i zarządcy budynków mają obowiązek dokonywania przeglądów technicznych budynków i to z określoną przez ustawę częstotliwością. Stan techniczny budynku musi zostać sprawdzony w sytuacji uszkodzenia albo zagrożenia obiektu spowodowanego siłami natury lub człowieka (wyładowania atmosferyczne, silne wiatry, pożar itp.). Zarządca nieruchomości, który dba o przegląd techniczny zapewnia bezpieczeństwo lokatorom, nie naraża siebie ani mieszkańców na stres związany z problemami wynikającymi z usterek i awarii.

Oprócz tego, że przeglądy budynków wymagane są prawem budowlanym, to chronią także przed kosztownymi naprawami. Zarządca nieruchomości ma obowiązek utrzymywać budynek w odpowiednim stanie technicznym, a profesjonalnie wykonane kontrole tylko mu w tym pomagają. - mówi Marcin Sodo z Nawigator Nieruchomości. Utrzymywanie w odpowiednim stanie technicznym, zapewnienie właściwej eksploatacji budynku, jak i kontrole dotyczą obiektu budowlanego jako całości, a nie tylko poszczególnych mieszkań. Warto zwrócić także uwagę na fakt, że wszelkie kontrole muszą być przeprowadzane tylko i wyłącznie przez osoby dysponujące uprawnieniami budowlanymi w określonej specjalności - wyjaśnia Tomasz Sujak, szef sprzedaży Archicom.

Przeglądy budynków wymagane prawem budowlanym

Co roku należy kontrolować:

  • instalację tryskaczową oraz hydranty wewnętrzne przez osobę z uprawnieniami w zakresie sprzętu przeciwpożarowego
  • instalację gazową wraz z pomiarem szczelności przez osobę z uprawnieniami do wykonywania dozoru lub usług w zakresie naprawy lub konserwacji odpowiednich urządzeń gazowych
  • techniczną sprawność budynków i instalacji narażonych na niszczące działanie czynników oraz instalację służącą do ochrony środowiska przez osobę z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w odpowiedniej specjalności i zarejestrowaną w IIB
  • przewody kominowo-dymowe, spalinowe, wentylacyjne przez mistrza kominiarskiego
  • kotłownię o mocy kotła powyżej 70KW przez serwisanta, inspektora dozoru technicznego
Co pięć lat należy kontrolować:
  • techniczną sprawność budynków i wartość użytkową obiektu, estetykę budynku oraz jego otoczenia przez osobę z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w odpowiedniej specjalności i zarejestrowaną w IIB
  • instalację elektryczną i piorunochronową w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji przez osobę z kwalifikacjami do dozoru lub usług w zakresie naprawy lub konserwacji odpowiednich urządzeń elektrycznych.
Dodatkowo zgodnie z zaleceniami producenta konserwator lub inspektor UDT powinien zrobić przegląd wind. Wymogiem prawnym jest całodobowy serwis wind po to, aby w sytuacji, gdy ktoś utknie w windzie, miał szansę na szybkie uwolnienie się. W związku z tym zarządcy nieruchomości najczęściej podpisują umowy z firmami, które konserwują windy, które są zobligowane do naprawy od ręki, chyba że jest to niemożliwe, jednak zawsze muszą uwolnić mieszkańca z windy jak najszybciej. Przyjęte jest, że w czasie sezonu grzewczego kontrola instalacji grzewczej gazowej powinna być przeprowadzona dwukrotnie.

Zgodnie z nowelizacją Ustawy (Dz. U. 2007r. nr 99 poz. 665) przegląd roczny należy przeprowadzać dwa razy do roku, w okresach 1 grudzień – 31 maj oraz 1 czerwiec- 30 listopad w budynkach o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 tys. m2 kw. oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej tysiąc m kw. - dodaje Marcin Sodo.

Bezpieczeństwo na osiedlach oraz kary za zaniedbania obowiązku przeprowadzenia kontroli w obiekcie budowlanym

Każdy lokator ma prawo egzekwować obowiązki kontroli od właściciela i zarządcy. Zapewnienie bezpieczeństwa gwarantują odpowiednie ustawy. Jeśli zarządca nieruchomości nie utrzymuje budynku w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt niezgodnie z przepisami lub nie zapewnia bezpiecznego użytkowania obiektu podlega grzywnie i/lub ograniczenia lub pozbawienia wolności do roku. Jeśli zarządca zaniedbuje przeglądy budynków wymagane prawem budowlanym również podlega karze grzywny.

Przeglądy budowlane są wykonywane przede wszystkim, by zapewnić bezpieczeństwo lokatorom osiedli mieszkaniowych. Nikt nie chce przecież mieszkać w lokalu mieszkaniowym, w którym w każdej chwili może spaść sufit na głowę, może nastąpić wybuch gazu, pojawiać się będą ciągłe awarie elektryczne, a w razie pożaru nie zadziała instalacja tryskaczowa. Dbanie o bezpieczeństwo zależy przede wszystkim od zarządcy lub właściciela budynku, ale także od każdego lokatora. Zgłaszanie zauważonych usterek oraz egzekwowanie przez mieszkańców terminowego dokonywania przeglądów budynków wymaganych prawem budowlanym tylko wpłynie na poprawę i bezpieczne życie na osiedlach. O bezpieczeństwo dbają wszyscy - to gwarancja sukcesu.

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.