eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plNieruchomościPorady › Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

2013-04-22 10:10

Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami © Fantasista - Fotolia.com

Osoby decydujące się przede wszystkim na zakup/sprzedaż nieruchomości coraz częściej korzystają z usług wyspecjalizowanych podmiotów, których przedmiotem działalności jest pośrednictwo w obrocie nieruchomościami na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Jest to słuszna tendencja, ponieważ osobom decydującym się na zakup nieruchomości (często za oszczędności całego życia, bądź na kredyt hipoteczny) lub sprzedaż nieruchomości, zależy na szeroko rozumianej "bezpiecznej i szybkiej" transakcji. Osoby korzystające z usług pośredników w obrocie nieruchomości wiąże umowa pośrednictwa, która jest umową typu ad solemnitatem.
Ad solemnitatem jest to łacińskie sformułowanie określające skutek (rygor). Umowa typu ad solemnitatem wskazuje na szczególną formę jej zawarcia, a nie dochowanie tej formy, powodujący jej nieważność. W przypadku umowy pośrednictwa jest to forma pisemna pod rygorem nieważności.

Powyższą, obowiązkową formę zawarcia przedmiotowej umowy określił ustawodawca w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z art. 180 ust. 3 powyższej ustawy „zakres czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami określa umowa pośrednictwa. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. W umowie wskazuje się pośrednika w obrocie nieruchomościami odpowiedzialnego zawodowo za jej wykonanie oraz numer jego licencji zawodowej. W umowie zamieszcza się oświadczenie o posiadanym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami”.

fot. Fantasista - Fotolia.com

Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

Umowa pośrednictwa jest dokumentem określającym zasady współpracy pośrednika z klientem. Przedmiotową umowę co do zasady przygotowuje podmiot świadczący usługi z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, dlatego ważne jest aby przed podpisaniem takiej umowy dokładnie ją przeczytać.


Umowa pośrednictwa jest dokumentem określającym zasady współpracy pośrednika z klientem. Przedmiotową umowę co do zasady przygotowuje podmiot świadczący usługi z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, dlatego ważne jest aby przed podpisaniem takiej umowy dokładnie ją przeczytać. Po pierwsze często można negocjować warunki takiej umowy, a po drugie w szczególności małe podmioty oferujące usługi pośrednictwa zapisują w umowach postanowienia zawierające klauzule abuzywne – niedozwolone. W art. 385 Kodeksu cywilnego niedozwolone postanowienia umowne zostały zdefiniowane jako takie postanowienia umowy z kontrahentem (klientem pośrednika w obrocie nieruchomościami), które kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy.
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami przewiduje również zawarcie umowy pośrednictwa z tak zwaną klauzulą wyłączności. Umowa pośrednictwa z klauzulą wyłączności jest specyficznym rodzajem umowy, ponieważ zobowiązuje klienta do zapłacenia pośrednikowi wynagrodzenia zawsze, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy pośrednictwa zostanie zawarta transakcja kupna bądź sprzedaży nieruchomości. Pośrednik może domagać się wynagrodzenia nawet wówczas, jeżeli do transakcji dojdzie po wygaśnięciu umowy, jeżeli pośrednik jest w stanie wykazać, iż do zawarcia umowy doszło w wyniku czynności poczynionych przez pośrednika (w przypadku umów pośrednictwa zbycia/nabycia jest to w zasadzie proste do wykazania, ponieważ w księdze wieczystej są ujawniane dane osobowe aktualnych właścicieli).

 

1 2

następna

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

bezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: