eGospodarka.pl

eGospodarka.plNieruchomościAktualności › Agent nieruchomości po deregulacji zawodu: jaki jest?

Agent nieruchomości po deregulacji zawodu: jaki jest?

2015-05-14 09:47

Agent nieruchomości po deregulacji zawodu: jaki jest?

Agent nieruchomości © Gina Sanders - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (2)

Półtora roku temu rząd uwolnił zawody pośrednika i zarządcy nieruchomości. Z tej okazji Polska Federacja Rynku Nieruchomości postanowiła zbadać, jak wygląda rynek po wprowadzonych zmianach. Analiza pokazała, że konsumenci wciąż proszą PFRN o potwierdzanie profesjonalizmu pośredników. Nie brakuje również skarg na nieuczciwe praktyki.

Przeczytaj także: Rynek nieruchomości dziesięć miesięcy po deregulacji

Skargi na pseudopośredników


Dane zbierane przez Polską Federację Rynku Nieruchomości od momentu przeprowadzenia deregulacji zawodów pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości są niepokojące. Zdaniem aż 84 proc. pośredników, konsumenci nie potrafią ocenić jakości świadczonych im usług. W dużej mierze winna jest tu niefrasobliwość. Bo jak bowiem ocenić fakt, że większość klientów przed przystąpieniem do transakcji nie zadaje sobie trudu, aby sprawdzić, czy pośrednik legitymuje się odpowiednimi kwalifikacje - z prośbą o okazanie licencji spotkał się zaledwie co czwarty specjalista od nieruchomości.

Co więcej, 81 proc. pytanych pośredników potwierdza, że konsumenci nie pytają o obowiązkowe ubezpieczenie OC za szkody mogące powstać w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa. Równocześnie ponad połowa ankietowanych uważa, że nieetycznych i nieprofesjonalnych zachowań było mniej przed deregulacją zawodu, a zaledwie 3 proc. badanych wysoko ocenia kompetencje osób wchodzących do zawodu.

fot. mat. prasowe

Czy po deregulacji Klienci częściej zwracają uwagę na licencje, potwierdzające kwalifikacje zawodowe

Niemal 60 procent respondentów nie dostrzega żadnych zmian w porównaniu z okresem sprzed deregulacji.


- Do PFRN wciąż wpływają skargi. Wszystkie dotyczą osób, które nie posiadają licencji PFRN. Niestety nie mamy uprawień, aby badać zasadność tych zarzutów. Jedyne co możemy zrobić to informować o drodze dochodzenia ewentualnych roszczeń. Najczęściej jest to droga sądowa, zdarzają się też sprawy, w którym koniecznie jest złożenie zawiadomienia do prokuratury – mówi Leszek A. Hardek, prezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.

Tysiące profesjonalistów


Odpowiedzią na tego rodzaju sytuacje jest uruchomiony przez Federację Centralny Rejestr PFRN (www.rejestr.pfrn.pl), podstawowe źródło informacji dla klientów, którzy chcą skorzystać z usług pośrednictwa lub zarządzania nieruchomościami. Jest on integralną częścią systemu nadawania licencji zawodowych PFRN. Osoby, które chcą uzyskać licencję Pośrednika lub Zarządcy Nieruchomości, muszą spełnić wymagania regulaminu nadawania licencji i dobrowolnie przyjąć na siebie zobowiązania, wynikające z Kodeksu Etyki Pośrednika i Zarządcy Nieruchomości. Kodeks ten został oparty na Europejskim Kodeksie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości zatwierdzonym przez Europejską Radę Nieruchomości - CEPI. Osoby z licencją PFRN mają w Rejestrze własny profil zawierający dane o pośredniku lub zarządcy, zakresie świadczonych usług i posiadanym ubezpieczeniu OC. Informacje te są wyrywkowo weryfikowane przez PFRN. Od początku Rejestr dynamicznie się rozwija. Obecnie widnieje w nim już blisko 6 tys. osób.
- Codziennie do PFRN wpływają pytania od klientów, którzy nie znaleźli w Rejestrze pośrednika, z którym chcą podpisać umowę. Konsumenci proszą o weryfikację podawanych przez te osoby numerów licencji. Informujemy wówczas, że w Rejestrze znajdują się nazwiska tych pośredników i zarządców, którzy zobowiązali się do przestrzegania Kodeksu etyki PFRN, licencje nadawane przez państwo przed deregulacją straciły swoją ważność. W wielu przypadkach pytania kierowane są już po zawarciu umowy pośrednictwa czy zarządzania, gdy klient zaczyna mieć wątpliwości co do profesjonalnego postępowania pośrednika lub zarządcy. Wówczas można jedynie sprawdzić czy pośrednik lub zarządca prawidłowo wywiązuje się z zawartej umowy – zwraca uwagę Leszek A. Hardek.

Jak wybrać profesjonalistę?

  1. Każdy pośrednik ma obowiązek posiadać oraz okazać na prośbę klienta ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody mogące powstać w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa.
  2. Pośrednik-profesjonalista to osoba posiadająca odpowiednią wiedzę i kompetencje w zakresie obrotu nieruchomościami. Potwierdzeniem przestrzegania najwyższych zawodowych standardów oraz Kodeksu Etyki obowiązującego pośredników i zarządców nieruchomości jest profil utworzony w Centralnym Rejestrze PFRN.

Umowa w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami powinna mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. Dokument powinien zawierać pełen zakres wykonywanych czynności.
- Rynek nieruchomości rozwija się w niesamowitym tempie, wciąż stawiając przed nami – jego uczestnikami – nowe wyzwania. Deregulacja zmobilizowała nas do tworzenia branżowych uregulowań związanych z wykonywaniem zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości. Regulacje te, jak oceniamy po kilkunastu miesiącach funkcjonowania, choć wciąż wymagają doskonalenia i rozwoju, zaczynają przynosić oczekiwane efekty. Przed nami dalsza profesjonalizacja zawodów pośrednika i zarządcy – zapewnia Leszek A. Hardek.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: