eGospodarka.pl

eGospodarka.plNieruchomościPorady › Zakończenie budowy - formalności. Część druga

Zakończenie budowy - formalności. Część druga

2016-11-28 11:34

Zakończenie budowy - formalności. Część druga

Budowa © tobisto - Fotolia.com

W poprzedniej części poradnika omówione zostały procedury kończące budowę obiektu – zawiadomienie oraz pozwolenie na użytkowanie. W tej części poznamy dodatkowe formalności przy pozwoleniu na użytkowanie, kary administracyjne z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu oraz katalog obiektów, które po nowelizacji nie wymagają już uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Przeczytaj także: Zakończenie budowy - formalności

Dodatkowe formalności


Wszelkie formalności związane z procedurą zakończenia budowy muszą zostać załatwione u powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, jest zobowiązany zawiadomić (zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych oraz, gdy nastąpiła konieczność przeprowadzenie uzgodnienia projektu w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej lub wymagań higienicznych i zdrowotnych) organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Państwowej Straży Pożarnej. Organy te zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym. Niezajęcie przez nie stanowiska, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, traktuje się jako niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag.

Kary za nielegalne użytkowanie


Inwestor, który postanowi wprowadzić się do swojego obiektu bez uprzedniego uzyskania pozwolenia na użytkowanie, bądź bez zawiadomienia o zakończeniu budowy, może spodziewać się sporych kar finansowych z tytułu jego nielegalnego użytkowania – przypomina Bartosz Antos z portalu www.grunttozysk.pl.

fot. tobisto - Fotolia.com

Budowa

Inwestor, który wprowadzi się do swojego obiektu bez uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub bez zawiadomienia o zakończeniu budowy, może zostać ukarany grzywną z tytułu jego nielegalnego użytkowania.


Przy ustalaniu wysokości grzywien nadzór budowlany korzysta ze wzoru, jaki dyktuje art. 59f prawa budowlanego. Karę administracyjną stanowi iloczyn stawki opłaty, współczynnika kategorii obiektu budowlanego oraz współczynnika wielkości obiektu budowlanego. Stawka opłaty jest wartością stałą i wynosi ona w każdym przypadku 500 zł, natomiast kategorie obiektów, współczynnik kategorii obiektu oraz współczynnik wielkości obiektu określa załącznik do wspomnianej ustawy. Dla przykładu za nielegalne użytkowanie domu jednorodzinnego zapłacimy karę w wysokości 10 tys. zł, a za domek letniskowy – 5 tys. zł. Kara może zostać nałożona na podmiot, który nie dopełnił odpowiednich formalności nawet kilka razy – jest ona bowiem wymierzana za przystąpienie do użytkowania, a nie za użytkowanie.

Nowe prawo – nowe uproszczenia


Znowelizowane prawo budowlane wprowadziło kilka uproszczeń w kwestii formalności obowiązujących po zakończeniu budowy. Od czerwca 2015 r. wystarczy zawiadomić o zakończeniu budowy, a nie trzeba starać się o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w przypadku takich obiektów jak: warsztaty rzemieślnicze, stacje obsługi pojazdów, myjnie samochodowe i garaże (maksymalnie do pięciu stanowisk włącznie), obiekty magazynowe: budynki składowe, chłodnie, hangary i wiaty, a także budynki kolejowe: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego, place składowe, postojowe i parkingi, wały przeciwpowodziowe oraz rowy melioracyjne.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: