eGospodarka.pl

eGospodarka.plNieruchomościAktualności › Krajowy Zasób Nieruchomości. Część trzecia

Krajowy Zasób Nieruchomości. Część trzecia

2017-12-29 00:55

Krajowy Zasób Nieruchomości. Część trzecia

Nieruchomości © Pixelbliss - Fotolia.com

W poprzedniej części artykułu omówione zostały procedury obowiązujące przy tworzeniu spółek celowych pomiędzy gminą a KZN. Wyjaśnione zostało także z czym w praktyce wiąże się obowiązek prowadzenia wykazów nieruchomości oraz jak wygląda przekazanie nieruchomości do Zasobu.

Przeczytaj także: Krajowy Zasób Nieruchomości. Część pierwsza

Co dalej z nieruchomościami?


Nieruchomości, które zostaną przekazane do Krajowego Zasobu Nieruchomości mogą stanowić przedmiot umowy o oddanie w użytkowanie wieczyste, sprzedaży, zamiany nieruchomości (także na nieruchomość budynkową lub lokalową) oraz nieodpłatnego przekazania jednostkom samorządu terytorialnego - informuje Bartosz Antos z portalu www.dzialkanadmorzem.pl.

Jak będzie to wyglądać w praktyce? Prezes KZN zobowiązany zostanie do ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej KZN przetargu na zawarcie umowy o oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości wchodzącej do Krajowego Zasobu Nieruchomości - z przeznaczeniem na utworzenie na tej nieruchomości mieszkań na wynajem o określonym rozporządzeniem Rady Ministrów czynszu. Z kolei sprzedaż nieruchomości może nastąpić w drodze przetargu jedynie w sytuacji, gdy będzie to uzasadnione względami społeczno-gospodarczymi - podkreśla Bartosz Antos z portalu www.dzialkanadmorzem.pl.
Co istotne, do przeprowadzenia takiego przetargu konieczne będzie uzyskanie zgody Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

fot. Pixelbliss - Fotolia.com

Nieruchomości

Nieruchomości, które zostaną przekazane do Krajowego Zasobu Nieruchomości mogą stanowić przedmiot umowy o oddanie w użytkowanie wieczyste, sprzedaży, zamiany nieruchomości oraz nieodpłatnego przekazania jednostkom samorządu terytorialnego.


Kwestia nieodpłatnego przekazania nieruchomości jednostkom samorządu terytorialnego (lub związkowi jednostek samorządu terytorialnego) regulowana jest przez art. 52 ustawy o KZN. Zgodnie z zamieszczonymi tam wytycznymi KZN może przekazać dane nieruchomości jedynie w celu realizacji: przedsięwzięć mających na celu utworzenie mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych lub ogrzewalni oraz obiektów infrastruktury technicznej lub infrastruktury społecznej, rozumianej jako: obiekty budowlane służące realizacji celów publicznych w zakresie pomocy społecznej, edukacji i wychowania, kultury, zdrowia i sportu oraz tereny zieleni publicznej – wraz z terenami, obiektami i urządzeniami niezbędnymi do ich funkcjonowania.

Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu


Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości reguluje także kwestie związane z zasadami najmu oraz sposobem ustalania czynszu normowanego w mieszkaniach na wynajem. Przypomnijmy, iż wysokość czynszu będzie określana przez rozporządzenie Rady Ministrów, a to oznacza, że będzie to wartość, której nie można przekroczyć.
Szczególnie istotna jest dyrektywa, zgodnie z którą jeśli liczba osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu mieszkania będzie przekraczać liczbę dostępnych mieszkań na wynajem to pierwszeństwo zawarcia umowy najmu będą miały osoby spełniające kryteria określone w art. 56 ust. 3 ustawy o KZN. Chodzi tu m.in. o takie czynniki jak: niskie dochody, posiadanie co najmniej jednego dziecka, czy ukończenie 65 roku życia - wymienia Bartosz Antos z portalu www.dzialkanadmorzem.pl.


Jeszcze przed wskazaniem właściwych kryteriów pierwszeństwa zawarcia umowy najmu, które będą miały zastosowanie przy danej inwestycji mieszkaniowej, Prezes KZN musi zwrócić się do właściwej miejscowo rady gminy z wnioskiem o wydanie opinii w zakresie potrzeb mieszkaniowych. Rada gminy będzie miała na wydanie takiej opinii 60 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeśli rada nie wyda żadnej opinii w określonym terminie sam Prezes może podjąć decyzję o ustaleniu odpowiednich jego zdaniem kryteriów pierwszeństwa.
Z kolei to na inwestorze, czyli w tym przypadku operatorze mieszkaniowym, będzie spoczywał obowiązek upowszechnienia informacji o możliwości zawierania umów najmu - informuje Bartosz Antos z portalu www.dzialkanadmorzem.pl.
Zobowiązany jest on do m.in. przekazania ogłoszenia o naborze przyszłych najemców do KZN. Informacja trafia następnie do danej gminy, która (nieodpłatnie) zamieszcza ogłoszenie na swoich stronach internetowych i w swoim Biuletynie Informacji Publicznej.

Bartosz Antos
Wiceprezes ,

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: