eGospodarka.pl

eGospodarka.plNieruchomościPorady › Podział nieruchomości: sprawdź czy nie przebiega przez nią droga

Podział nieruchomości: sprawdź czy nie przebiega przez nią droga

2014-07-08 08:11

Podział nieruchomości: sprawdź czy nie przebiega przez nią droga

Dzielisz swoją nieruchomość sprawdź czy nie przebiega przez nią droga ©  helenedevun - Fotolia.com

Właściciel gruntu decydując się na jego sprzedaż w odpowiedzi na potrzeby rynku nierzadko postanawia podzielić swoją nieruchomość. Mniejsze działki położone w dogodnej lokalizacji często są w stanie zainteresować większą liczbę potencjalnych nabywców, a tym samym łatwiej znajdują nowego właściciela. Dokonując podziału nieruchomości w nadziei na optymalizację zysków łatwo jednak stracić.
Może bowiem okazać się, że nasze plany kolidują z realizacją celów publicznych, a nasza działka została w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod drogę publiczną lub poszerzenie drogi już istniejącej. Składając wniosek o podział nieruchomości możemy zostać częściowo wywłaszczeni, a wydzielone na nasz wniosek działki mogą stracić na atrakcyjności, a tym samym cenie. Czy można temu zapobiec?

Wywłaszczenie nieruchomości polega na pozbawieniu albo ograniczeniu prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości i jego przeniesieniu na rzecz Skarbu Państwa albo na rzecz jednostki samorządu terytorialnego. Stosuje się ją zasadniczo do nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele publiczne albo do nieruchomości, dla których wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, ale jedynie w przypadku, gdy cele publiczne nie mogą być zrealizowane w inny sposób niż przez pozbawienie albo ograniczenie praw do nieruchomości, a prawa te nie mogą być nabyte w drodze umowy. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę z tego, że wywłaszczonym można zostać także z mocy prawa, bez konieczności prowadzenia w tym zakresie odrębnego postępowania, w przypadku gdy nasz grunt przeznaczony jest pod drogę.

Do takiej sytuacji może dojść, gdy właściciel nieruchomości, nie dokonując uprzednio wnikliwej analizy zapisów planu miejscowego, złoży wniosek o dokonanie jej podziału, a w rezultacie okaże się, że choćby część tej nieruchomości wydzielona jest, w planach miejscowych, pod drogę publiczną lub jej poszerzenie. W takiej sytuacji wnioskodawca zostanie, z mocy prawa, pozbawiony tytułu do nieruchomości w części wydzielonej pod drogę.

fot. helenedevun - Fotolia.com

Dzielisz swoją nieruchomość sprawdź czy nie przebiega przez nią droga

Decydując się na podział nieruchomości warto zatem sprawdzić jej przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, może bowiem okazać się, że zamiast zyskać, doprowadzimy do sytuacji, w której utracimy część nieruchomości a wytyczone działki nie będą nadawać się do jakichkolwiek celów inwestycyjnych.


Decydując się na podział nieruchomości warto zatem sprawdzić jej przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, może bowiem okazać się, że zamiast zyskać, doprowadzimy do sytuacji, w której utracimy część nieruchomości a wytyczone działki nie będą nadawać się do jakichkolwiek celów inwestycyjnych albo stracą na wartości.

W przypadku wywłaszczenia części działki, jeśli pozostała część działki nie będzie nadawać się do jej prawidłowego wykorzystania na dotychczasowy cel jej właściciel może zażądać aby taka część została nabyta od niego na rzecz Skarbu Państwa albo odpowiednio – jednostki samorządu terytorialnego. Oczywiście trudno będzie w tym przypadku osiągnąć zadowalającą nas cenę sprzedaży. W pozostałych przypadkach za wywłaszczone nieruchomości przysługiwać będzie odszkodowanie, na zasadach ogólnych.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: