eGospodarka.pl

eGospodarka.plNieruchomościPorady › Zalanie mieszkania: co robić?

Zalanie mieszkania: co robić?

2014-03-03 11:32

Zalanie mieszkania: co robić?

Co zrobić, gdy zaleje ci mieszkanie? © Dron - Fotolia.com

Odpowiedzialność za zalanie mieszkania zależy od przyczyny usterki. Nie zawsze winę ponosi sąsiad z góry. Odpowiedzialność spoczywać może na wspólnocie, czy spółdzielni mieszkaniowej albo na zarządcy budynku.

Przeczytaj także: Odpowiedzialność lokatora za zalanie innego mieszkania

Pierwszym krokiem przy ustalaniu odpowiedzialności za zalanie lokalu powinno być wskazanie konkretnej przyczyny zdarzenia. Dopiero potem można poszukiwać winnego i dochodzić odszkodowania. Nie zawsze jednak jest tak, że winę ponosi właściciel mieszkania z wyższego piętra. Jak sprawdził Home Broker, zgodnie bowiem z przepisami ustawy o własności lokali, elementy budynku, które nie służą do wyłącznego użytku przez indywidualnego właściciela, stanowią tzw. część wspólną nieruchomości. Częścią wspólną są zatem m.in. mieszczące się w budynku piony wodne i kanalizacyjne.

Wyznaczenie przyczyny awarii

Znajdujące się w lokalu elementy poziome instalacji wodnej należą do właściciela mieszkania. Granica odpowiedzialności właściciela za stan techniczny tych instalacji przebiega w miejscu, gdzie kończy się jego prawo odrębnej własności, czyli na tzw. zaworach odcinających montowanych przy pionach wody ciepłej i wody zimnej. Zatem awaria któregoś z poziomych odcinków instalacji wodnej obciąża właściciela lokalu, z kolei odpowiedzialność za stan techniczny pionów spoczywa na wspólnocie bądź spółdzielni mieszkaniowej. Za ten problem odpowiadać może też zarządca nieruchomości.

Home Broker podpowiada: najważniejsze kroki po zalaniu mieszkania:
 • ustalenie przyczyny zalania;
 • ustalenie winy;
 • oszacowanie wysokości szkody;
 • wyegzekwowanie zapłaty.

W rozumieniu Kodeksu cywilnego (k.c.) naruszenie czyjejś własności poprzez zalanie jest czynem niedozwolonym – tzw. deliktem. Ogólna zasada przesądza, że rekompensata należna poszkodowanemu obciąża podmiot, który ponosi winę za powstanie szkody (por. 415 k.c.). Dla poszkodowanego właściciela nieruchomości oznacza to, że przy dochodzeniu swojego roszczenia, oprócz wskazania samej szkody, musi on dodatkowo wykazać winę sprawcy zalania. Jeśli takowa nie zostanie udowodniona, odszkodowanie się nie należy. Nie jest jednak tak, że wymagane jest celowe, umyślne działanie winowajcy. Zwykłe zaniedbanie także bywa przyczyną szkody i w świetle prawa może zostać uznane za winę.

fot. Dron - Fotolia.com

Co zrobić, gdy zaleje ci mieszkanie?

Pierwszym krokiem przy ustalaniu odpowiedzialności za zalanie lokalu powinno być wskazanie konkretnej przyczyny zdarzenia. Dopiero potem można poszukiwać winnego i dochodzić odszkodowania. Nie zawsze jednak jest tak, że winę ponosi właściciel mieszkania z wyższego piętra.


Oczywiście podstawowe znaczenie ma precyzyjne określenie wysokości szkody. W tym celu należy ustalić zakres powstałych zniszczeń i odpowiednio je udokumentować. Oprócz dokumentacji zdjęciowej przydatne jest sporządzenie protokołu zniszczeń przy udziale prawdopodobnego sprawcy zdarzenia, warto też by był przy tym przedstawiciel wspólnoty lub zarządcy nieruchomości. W niektórych przypadkach konieczne może okazać się wezwanie rzeczoznawcy, co jednak wiąże się zwykle z dodatkowym kosztem.

Warto przy tym dodać, że w większości wypadków nie ma tu znaczenia posiadanie bądź nie przez sąsiada polisy ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności cywilnej (OC). Jeśli wina nie zostanie udowodniona, towarzystwo ubezpieczeniowe odmówi wypłaty odszkodowania. Wówczas poszkodowany musi pokryć koszty remontu z własnych środków lub ze swojej polisy (o ile taką ma).

Mieszkanie wynajęte – każdy odpowiada za swoje czyny

Wbrew opiniom pojawiającym się czasem w internecie, gdy zalanie nastąpi w sytuacji najmu mieszkania, nie ma jednoznacznego wskazania odpowiedzialności. Każdy odpowiada bowiem za swoje czyny. Jeśli pojawi się szkoda, za którą winę ponosi najemca, ponieważ np. nieumiejętnie podlewał rośliny, to od niego należy domagać się odszkodowania. Jeżeli jednak zalanie nastąpi nie z winy najemcy, a ze względu na stan techniczny instalacji wodnej, to odpowiedzialność leży już po stronie właściciela, ponieważ to on powinien dbać o bezawaryjność.

Należy zwrócić uwagę, iż ogólne reguły odpowiedzialności mogą być modyfikowane przez konkretne postanowienia umowy najmu. Z polisami ubezpieczeniowymi jest natomiast tak, że wszystko zależy od tego, co stoi w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Warto więc się z nimi zapoznać nim podpiszemy umowę. Odpowiednia polisa OC ochroni najemcę nawet przez sytuacją gdy zapomni zakręcić odkręcony kran. Wybór stosownego ubezpieczenia należy jednak poprzedzić odpowiedzią na pytanie, czy jest ono w ogóle potrzebne.

Marcin Krasoń, Aleksander Grabecki

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (1)

 • FWUW / 2014-03-31 13:56:44

  Cóż, ryzyko towarzyszy nam nieustannie. Słyszy się niemal codziennie o przykrych zdarzeniach: a to wypadek, a to kradzież, a to zalanie sąsiada z dołu. Często sami nie możemy zredukować ryzyka i skutków takich zdarzeń.

  Podstawowym więc sposobem ograniczenia skutków takich zdarzeń jest ubezpieczenie, które daje pewność, że w sytuacji, jeśli spotka nas negatywne zdarzenie, będzie można liczyć, iż niekorzystne skutki takiego zdarzenia zostaną wyeliminowane lub znacznie ograniczone.

  Jednakże skuteczność działania grupowego jest większa od samodzielnych wysiłków. Stąd dobrze by było, aby zakładano wspólnoty zawodowe, terytorialne, czy też jakiekolwiek inne o oczywistej zbieżności interesów. Chociażby mieszkańców budynku. Taka grupa może się samodzielnie ubezpieczać, tworząc Związek Wzajemności Członkowskiej, małą wspólnotę ubezpieczonych o dużym stopniu samodzielności w ramach dużej wspólnoty ubezpieczonych, jaką jest Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. Ubezpieczeni w związku mają decydujący wpływ na kierunki wydatków mogąc wykorzystać nadwyżki osiągnięte przez związek (dzięki temu, że członkowie takiego związku mogą korzystać z ubezpieczenia po niższych kosztach) na działania prewencyjne, które w sposób ewidentny zmniejszą szkody i przyczyniają się do uzyskania jeszcze większych oszczędności w przyszłości.

  Wszelką pomocą przy zakładaniu własnych Związków Wzajemności Członkowskiej zajmuje się Fundacja Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych, do zapoznania się z którą gorąco zachęcam.
  odpowiedz ] [ cytuj ]

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: