eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plNieruchomościAktualności › GUS: mieszkania i budynki niemieszkalne w I poł. 2020 r.

GUS: mieszkania i budynki niemieszkalne w I poł. 2020 r.

2020-09-14 13:54

GUS: mieszkania i budynki niemieszkalne w I poł. 2020 r.

Budowa © milena1990 - Fotolia.com.jpg

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (11)

97 345 oddanych do użytkowania mieszkań oraz 10 899 budynków niemieszkalnych. Tak prezentują się wyniki wypracowane przez budownictwo mieszkaniowe i niemieszkaniowe w I połowie br. - poinformował właśnie GUS. W obu przypadkach na wyróżnienie zasłużyło Mazowsze.

Przeczytaj także: GUS: mieszkania i budynki niemieszkalne notują wzrosty

Efekty rzeczowe budownictwa mieszkaniowego


Jak czytamy w komunikacie opublikowanym przez GUS, w I półroczu 2020 roku oddano do użytkowania 97 345 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 8 649,4 tys. m2 oraz liczbie izb równej 368 513. W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku odnotowano wzrosty: liczby mieszkań – o 2 869 (3,0%), powierzchni użytkowej mieszkań – o 140,2 tys. m2 (1,6%) oraz liczby izb – o 8 093 (2,2%).

Przeciętna powierzchnia użytkowa nowo oddanego mieszkania w I półroczu 2020 r. wyniosła 88,9 m2 i w porównaniu do I półrocza roku 2019 zmalała o 1,2 m2. Średnia powierzchnia mieszkania w budynkach jednorodzinnych ukształtowała się na poziomie 132,8 m2, natomiast w budynkach wielorodzinnych – 52,5 m2. Rozpatrując przeciętną powierzchnię użytkową mieszkania według form budownictwa – mieszkania indywidualne miały przeciętnie 143,3 m2 powierzchni, mieszkania przeznaczone na sprzedaż lub wynajem – 61,6 m2, natomiast mieszkania w budownictwie pełniącym funkcje społeczne (tj. spółdzielcze, komunalne, społeczne czynszowe oraz zakładowe) – 52,0 m2.

fot. mat. prasowe

Mieszkania oddane do użytkowania w przeliczeniu na 1 tys. ludności

Pod względem ilości mieszkań oddanych do użytkowania liderami są Mazowsze i Dolny Śląsk.


Porównanie danych dla poszczególnych województw w ujęciu bezwzględnym wskazuje, że najwięcej nowych mieszkań wybudowano w mazowieckim (18,9% wartości krajowej), wielkopolskim (10,4%) i dolnośląskim (10,2%). Wskaźnik nasilenia budownictwa mieszkaniowego, wyrażony liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w przeliczeniu na 1 tys. ludności, wyniósł dla Polski 2,5. Największe wartości odnotowano w województwach: pomorskim (3,6) oraz mazowieckim i dolnośląskim (po 3,4); najmniejsze w opolskim (1,2), świętokrzyskim (1,6) i podkarpackim (1,7).

fot. mat. prasowe

Struktura powierzchni użytkowej budynków niemieszkalnych oddanych do użytkowania

Łączna powierzchnia budynków niemieszkalnych oddanych do użytkowania wzrosła w I półroczu 2020 roku o 2,5%.


W I półroczu 2020 roku 64,6% nowo oddanych mieszkań wybudowali deweloperzy, a inwestorzy indywidualni – 33,6%. Pozostałe mieszkania powstały w spółdzielczej, społecznej czynszowej, komunalnej oraz zakładowej formie budownictwa.

W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego zwiększył się udział mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem (o 2,4 p. proc.) i zmniejszył się (o 1,4 p. proc.) odsetek mieszkań wybudowanych przez inwestorów indywidualnych. Udziały mieszkań w pozostałych formach budownictwa (tj. spółdzielczej, komunalnej, społecznej czynszowej i zakładowej) utrzymały się na zbliżonym poziomie.

Przewaga inwestorów indywidualnych zaznaczyła się w największym stopniu w strukturze budownictwa mieszkaniowego województwa: podkarpackiego, opolskiego i świętokrzyskiego, dla których udziały tej formy budownictwa kształtowały się na poziomie odpowiednio: 62,2%, 53,0%, 51,9%. Z kolei w województwach: dolnośląskim, mazowieckim i pomorskim odnotowano największe odsetki budownictwa przeznaczonego na sprzedaż lub wynajem – odpowiednio: 76,3%; 75,3% i 75,0%.

fot. mat. prasowe

Powierzchnia użytkowa budynków niemieszkalnych oddanych do użytkowania

Powierzchnia użytkowa budynków niemieszkalnych oddanych do użytkowania na terenie województwa mazowieckiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego stanowiła blisko 45% ogółu oddanej powierzchni w kraju.


Wszystkie mieszkania oddane do użytkowania w I połowie bieżącego roku wyposażone były w podstawowe urządzenia techniczno-sanitarne (wodociąg, kanalizację). Wodociąg z sieci posiadało 92,1% mieszkań, a kanalizację z odprowadzeniem do sieci 80,7%. W gaz z sieci wyposażonych było 41,5% mieszkań, natomiast w ciepłą wodę dostarczaną z elektrociepłowni, ciepłowni lub kotłowni osiedlowej – 39,1%. Do centralnej sieci grzewczej podłączonych było 39,1% mieszkań, a pozostałe posiadały indywidualne centralne ogrzewanie (z tego 39,3% wyposażonych było w kotły/piece na paliwo gazowe, 17,5% w piece/kotły na paliwo stałe, a 4,1% w pozostałe rodzaje ogrzewania).

W I połowie 2020 roku oddano do użytkowania 41 202 nowe budynki mieszkalne4, tj. o 3,1% więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Łączna kubatura nowych budynków mieszkalnych wyniosła 42 185,9 tys. m3 – 0,5% więcej r/r. Budynki jednorodzinne stanowiły 96,8% wszystkich budynków przekazanych do eksploatacji. Mimo stosunkowo niewielkiego udziału (3,2%) budynków wielorodzinnych, wybudowano w nich 54,8% wszystkich, ulokowanych w nowych budynkach, mieszkań.

W budownictwie mieszkaniowym, podobnie jak w latach poprzednich, dominowała tradycyjna udoskonalona technologia wznoszenia, którą zastosowano przy budowie 98,6% nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania. Biorąc pod uwagę liczbę kondygnacji, najwięcej wybudowano nowych budynków dwukondygnacyjnych (66,9%) i jednokondygnacyjnych (27,9%), w których znalazło się odpowiednio 32,6% i 12,3% ogółu przekazanych do użytku mieszkań. Z kolei w budynkach o 3 i więcej kondygnacjach (5,2% nowych budynków) usytuowanych zostało 55,1% mieszkań.

Przeciętny czas trwania budowy nowego budynku mieszkalnego, liczony od daty jego rozpoczęcia do terminu oddania budynku do użytkowania, w I połowie 2020 roku skrócił się w stosunku do roku poprzedniego o 1 miesiąc i wyniósł 38,4 miesiąca. Budynki wielorodzinne przekazane do eksploatacji w analizowanym okresie wznoszono w czasie prawie 2-krotnie krótszym niż jednorodzinne.

Mieszkania, których budowę rozpoczęto oraz mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszeń z projektem budowlanym


W I półroczu 2020 roku rozpoczęto budowę 99 965 mieszkań, tj. o 15 427 mieszkań (13,4%) mniej niż rok wcześniej. Mieszkania realizowane w budownictwie indywidualnym stanowiły 44,4% ogółu, zaś mieszkania przeznaczone na sprzedaż lub wynajem – 53,6%. Pozostałe mieszkania, zanotowano w spółdzielczej, komunalnej, społecznej czynszowej i zakładowej formie budownictwa.

W omawianym okresie wydano pozwolenia na budowę lub dokonano zgłoszeń z projektem budowlanym budowy 122 303 mieszkań, tj. o 7 267 mieszkań (5,6%) mniej niż przed rokiem, z czego 97,8% realizowane będzie w nowych budynkach mieszkalnych. Pozostałe mieszkania powstaną w nowych budynkach niemieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz w rozbudowywanych i przebudowywanych budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Średnia prognozowana powierzchnia mieszkania ukształtowała się na poziomie 93,9 m2, co oznacza, że spadła w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 1,0 m2. W nowych budynkach wielorodzinnych wyniosła 53,2 m2, a w budynkach jednorodzinnych – 132,7 m2. Biorąc pod uwagę strukturę liczby mieszkań, na budowę których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym według form budownictwa, największe udziały odnotowano dla budownictwa na sprzedaż lub wynajem (60,6%) oraz indywidualnego (38,4%). Pozostałe mieszkania będą realizowane w spółdzielczej, komunalnej, społeczno-czynszowej i zakładowej formie budownictwa.

Efekty rzeczowe budownictwa budynków niemieszkalnych


W I półroczu 2020 roku przekazano do eksploatacji 10 899 nowych budynków niemieszkalnych oraz rozbudowano 1 342 (odpowiednio o 3,2% i 14,0% mniej niż w roku poprzednim). Łączna powierzchnia użytkowa nowych i rozbudowanych budynków niemieszkalnych wyniosła 8 268,6 tys. m2, i była o 2,5% większa niż w analogicznym okresie 2019 roku. Pod względem powierzchni przekazanej do eksploatacji przeważały budynki przemysłowe i magazynowe (52,9%).

Znaczące udziały miały także pozostałe budynki niemieszkalne (18,4%) oraz budynki handlowo-usługowe (11,3%). Największe wzrosty oddanej do użytkowania powierzchni odnotowano dla budynków biurowych (34,1%), budynków o charakterze edukacyjnym, budynków szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynków kultury fizycznej (8,2%), pozostałych budynków niemieszkalnych (3,6%), a także budynków transportu i łączności (1,9%).

Największą powierzchnię użytkową budynków niemieszkalnych w I półroczu 2020 roku oddano do użytkowania w województwach: mazowieckim (1 670,2 tys. m2), wielkopolskim (1 048,2 tys. m2) i dolnośląskim (979,5 tys. m2), najmniejszą zaś w lubuskim (85,9 tys. m2) i świętokrzyskim (117,8 tys. m2). W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, największy przyrost powierzchni odnotowano w województwie kujawsko-pomorskim (o 48,3%), lubelskim (o 34,5%) i mazowieckim (o 30,1%).

Budynki niemieszkalne stanowią niejednorodną kategorię obiektów budowlanych. W celu uzupełnienia ogólnego opisu, poniżej przedstawiono krótką charakterystykę wybranych grup i klas budynków wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: