eGospodarka.pl

eGospodarka.plNieruchomościAktualności › GUS: mieszkania i budynki niemieszkalne notują wzrosty

GUS: mieszkania i budynki niemieszkalne notują wzrosty

2019-12-17 12:13

GUS: mieszkania i budynki niemieszkalne notują wzrosty

Budowa mieszkań © Photo Feats - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (6)

GUS prezentuje najświeższe statystyki dotyczące wyników, jakie w okresie trzech pierwszych kwartałów br. wypracowało budownictwo mieszkaniowe oraz nie mieszkaniowe. Okazuje się, że w badanym okresie powiększyła się zarówno powierzchnia użytkowa mieszkań, jak i ta, którą zajmują w naszym kraju budynki niemieszkalne.

Przeczytaj także: Mieszkania i budynki niemieszkalne w I poł. 2019 r.

Budownictwo mieszkaniowe


Jak czytamy w opublikowanym przez GUS komunikacie, w okresie styczeń-wrzesień br., do użytkowania oddane zostało 145 710 mieszkań, których łączna powierzchnia użytkowa sięgnęła 13 037,1 tys. m2, a liczba izb - 553 546. W każdym z tych przypadków mamy do czynienia ze wzrostami, o odpowiednio 12,3, 9,7 oraz 9,6%).

Zmniejszyła się natomiast przeciętna powierzchnia użytkowa wybudowanego mieszkania (o 2,1 m2) do 89,5 m2). Największe z nowych mieszkań powstawały w ramach budynków jednorodzinnych (średnio 134,5 m2). Dla porównania, przeciętne lokum powstałe w budynkach wielorodzinnych liczyło sobie 53,1 m2. Jeżeli przyjrzeć się powierzchni użytkowej przez pryzmat form budownictwa, to największe mieszkania powstawały w budownictwie indywidualnym (144,1 m2), najmniejsze w komunalnym (43,0 m2).

fot. mat. prasowe

Mieszkania oddane do użytkowania w przeliczeniu na 1 tys. ludności

Najmniej mieszkań w przeliczeniu na 1000 osób oddano do użytkowania w województwach opolskim (1,7), świętokrzyskim i śląskim (po 2,2).


Porównanie danych dla poszczególnych województw w ujęciu bezwzględnym wskazuje, że najwięcej nowych mieszkań wybudowano w mazowieckim (20,7% wartości krajowej), wielkopolskim (11,2%), małopolskim (10,6%) i dolnośląskim (10,4%). Analizując wskaźnik nasilenia budownictwa mieszkaniowego, wyrażony liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w przeliczeniu na 1 tys. ludności, największe wartości odnotowano w województwach: mazowieckim (5,6), dolnośląskim (5,2) pomorskim (5,1); najmniejsze w opolskim (1,7), świętokrzyskim i śląskim (po 2,2).

Jak wynika z doniesień GUS, przeszło 62,5% nowo oddanych mieszkań badanego okresu wybudowali deweloperzy; inwestorzy indywidualni – 34,2%. Pozostałe mieszkania powstały w społecznej czynszowej, spółdzielczej, komunalnej oraz zakładowej formie budownictwa (odpowiednio: 1,3%, 1,0%, 0,8% i 0,2% wartości ogółem).

W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego zwiększył się udział mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem (o 2,6 p. proc.), natomiast zmniejszył się (o 2,9 p. proc) odsetek mieszkań wybudowanych przez inwestorów indywidualnych. Udziały pozostałych form budownictwa pozostały na zbliżonym poziomie.

Przewaga inwestorów indywidualnych zaznaczyła się w największym stopniu w strukturze budownictwa mieszkaniowego województw: świętokrzyskiego, śląskiego i podkarpackiego, w których udziały tej formy budownictwa kształtowały się na poziomie odpowiednio: 60,9%, 54,3% i 53,9%. Z kolei w województwach: dolnośląskim, mazowieckim i pomorskim odnotowano największe odsetki budownictwa przeznaczonego na sprzedaż lub wynajem – odpowiednio: 75,2%; 74,9% oraz 69,5%.

Wszystkie mieszkania oddane do użytkowania w I-III kwartale bieżącego roku wyposażone były w podstawowe urządzenia techniczno-sanitarne (wodociąg, kanalizację). Wodociąg z sieci posiadało 89,3% mieszkań, a kanalizację z odprowadzeniem do sieci 79,6%. W gaz z sieci wyposażonych było 38,7% mieszkań, natomiast w ciepłą wodę dostarczaną z elektrociepłowni, ciepłowni lub kotłowni osiedlowej – 41,9%. Do centralnej sieci grzewczej podłączonych było 41,9% mieszkań, a pozostałe posiadały indywidualne centralne ogrzewanie (z tego 35,5% wyposażonych było w kotły/piece na paliwo gazowe, 19,0% w piece/kotły na paliwo stałe, a 3,6% w pozostałe rodzaje ogrzewania).

W I-III kwartale 2019 roku oddano do użytkowania 61 119 nowych budynków mieszkalnych, tj. o 7,9% więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Łączna kubatura nowych budynków mieszkalnych wyniosła 63 647,5 tys. m3 – 12,2% więcej r/r. Budynki jednorodzinne stanowiły 96,7% wszystkich budynków oddanych do użytkowania. Mimo stosunkowo niewielkiego udziału (3,3%) budynków wielorodzinnych, wybudowano w nich 55,4% wszystkich mieszkań.

fot. mat. prasowe

Struktura powierzchni użytkowej budynków niemieszkalnych oddanych do użytkowania

W przypadku budownictwa niemieszkaniowego dominowały budynki przemysłowe i magazynowe.


W budownictwie mieszkaniowym dominowała tradycyjna udoskonalona technologia wznoszenia, którą zastosowano, podobnie jak w pierwszych trzech kwartałach roku ubiegłego, przy budowie 98,4% nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania.

Biorąc pod uwagę liczbę kondygnacji, najwięcej wybudowano nowych budynków 2-kondygnacyjnych (66,2%) i 1-kondygnacyjnych (28,1%), w których znalazło się odpowiednio 31,7% i 12,4% ogółu oddanych do użytkowania mieszkań. Z kolei w budynkach: 3-, 4- i 5-kondygnacyjnych (5,0% nowych budynków) usytuowanych zostało 30,6% mieszkań.

Przeciętny czas trwania budowy nowego budynku mieszkalnego, liczony od daty jego rozpoczęcia do terminu oddania budynku do użytkowania, w pierwszych trzech kwartałach 2019 roku skrócił się w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 1,4 miesiąca i wyniósł 39,4 miesiąca. Budynki wielorodzinne oddane do użytkowania w analizowanym okresie wznoszono w czasie ponad 2-krotnie krótszym niż jednorodzinne (odpowiednio 23,4 i 48,4 miesiąca).

Mieszkania, których budowę rozpoczęto oraz mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia


W I-III kwartale 2019 roku rozpoczęto budowę 178 444 mieszkań, tj. o 4 483 mieszkania (o 2,6%) więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Mieszkania realizowane w budownictwie indywidualnym stanowiły 40,7 % ogółu, zaś mieszkania przeznaczone na sprzedaż lub wynajem – 57,3%. Pozostałe 2,0% mieszkań, których budowę rozpoczęto, stanowiły inwestycje mieszkaniowe realizowane w spółdzielczej, komunalnej, społecznej czynszowej i zakładowej formie budownictwa.

fot. mat. prasowe

Powierzchnia użytkowa budynków niemieszkalnych oddanych do użytkowania

Na szczycie zestawienia bez zaskoczeń - województwo mazowieckie.


W pierwszych trzech kwartałach 2019 roku wydano pozwolenia na budowę lub dokonano zgłoszeń z projektem budowlanym budowy 201 327 mieszkań, tj. o 3,8% więcej niż przed rokiem, z czego 97,6% (podobnie jak przed rokiem) realizowanych będzie w nowych budynkach mieszkalnych. Pozostałe mieszkania powstaną w nowych budynkach niemieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz w rozbudowywanych i przebudowywanych budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Średnia prognozowana powierzchnia mieszkań w nowych budynkach wielorodzinnych ukształtowała się na poziome 55,2 m2 (I-III kwartał 2018 roku – 55,0 m2), a w budynkach jednorodzinnych – 135,3 m2 (przed rokiem – 137,0 m2).

Biorąc pod uwagę strukturę liczby mieszkań, na budowę których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym według form budownictwa, największe udziały odnotowano dla budownictwa na sprzedaż lub wynajem (61,2%) oraz indywidualnego (37,2%). Pozostałe mieszkania będą realizowane w spółdzielczej, komunalnej, społecznej czynszowej i zakładowej formie budownictwa.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: